Sportsplan

11. Spillerutvikling

319 views 21. juni 2018 22. juni 2021 Webmaster 1

11.1. Hospitering

Hospitering vil være et viktig virkemiddel i klubbens spillerutvikling. I spesielle tilfeller hvor det vurderes om spillere som er langt fremme skal flyttes opp permanent, skal dette tas direkte med spiller- trenerutvikler som har spilleren og vedtas av SPU. I Aldersgruppen 13-16 år skal det ikke hospiteres opp eller ned mellom årgangene, men innad i årgangene. Hospitering i barnefotballen skjer gjennom Akademiet. Se eget kapittel.

Hospiteringsmodell:

Hospitering gjøres fra Satsning 1 til Akademi, fra Satsning 2 til Satsning 1, fra Rekrutt-lagene til Satsning 2 på hvert av alderstrinnene i alderen 13-16.

Spillere som hospiterer kan spille kamper på dette nivået denne uken/perioden. Spillere som hospiterer og spiller kamper opp skal ikke spille kamper med eget lag i perioden.

Hospitering internt på jentesiden gjøres på samme måte som på guttesiden, men mellom årgangene. I tillegg kan de jentene som ligger lengst fremme også få muligheten til å hospitere med guttesiden.

Hospitering i seniorfotballen gjøres fra G19 Akademi til U23 og fra U23 til A-lag. Hospiteringsperioden på guttesiden skal vare maks 2 uker og det anbefales ikke flere enn 2 spillere av gangen. Hospitering på jentesiden kan være 1 til 2 økter per uke med laget opp, istedenfor trening med eget lag.

Det skal leveres hospiteringsliste til aktuelle spillere, trenere og spiller-/trenerutvikler senest 1 uke før hospiteringsperioden starter. Disse listene skal gjelde for 4 uker av gangen. Treneren som får spilleren til hospitering har ansvar for å lage lister til sportslig leder, aktuelle spillere og trenere.

11.3. Utvikling av LIF-spilleren

Idealet og målet for spillerutviklingen har vi kalt ”LIF-spilleren”. Dette idealet er da også rettesnoren for arbeidet som gjøres fra barna som 6-åringer begynner i Lørenskog IF.

LIF-spilleren har overblikk og spilleforståelse som gjør han/hun i stand til å gjøre gode valg. Spilleren har tekniske ferdigheter til å utføre valget, og mot og trygghet til å forsøke konstruktive løsninger i alle situasjoner. LIF-spilleren beveger seg mye og godt uten ball, for å skape rom for seg selv og medspillere, og dermed gi ballfører flere alternativer.

Utenfor banen er LIF-spilleren et forbilde for yngre spillere. Spilleren setter laget foran seg selv. Han/hun bidrar både til å skape et positivt miljø i laget, og til å få det beste ut av sine lagkamerater.

Å utvikle disse ”LIF-spillerne”, krever et målrettet og grundig arbeid der fokuset må være på utvikling og ikke på kortsiktige resultater. Spillerne må få lov og trygghet til for eksempel å spille korte pasninger i eget forsvar, selv om de blir presset av motstander og selv om feil fort kan føre til baklengsmål. Vi mener at en ferdighetsbasert spillestil er mest utviklende for unge fotballspillere, og da må vi la spillerne få tid og trygghet til å utvikle seg selv og laget – både på trening og i kamp.

Denne prosessen er beskrevet videre i planen under hvert alderstrinn. Men husk at spillere og lag er forskjellige. Noen spillere kan ha ferdigheter som gjør at det kan være riktig å gi dem utfordringer på et annet nivå enn det som er beskrevet på det alderstrinnet de tilhører.

Spilleren:

Spilleren skal tidlig lære å ta ansvar:

  • Personlig utstyr og tøy til trening og kamp skal holdes i orden
  • Leggbeskyttere skal alltid brukes
  • Ved trening i kaldt vær skal varmt treningstøy benyttes
  • Spillerne er ansvarlige for å samle inn lagutstyr etter trening

Spilleren oppfører seg i den rette Fair Play-ånd:

  • LIF-spilleren tar godt vare på sine medspillere og inkluderer nye lagkamerater
  • LIF-spilleren unngår stygt spill og filming
  • LIF-spilleren skaper trygghet og god lagånd på banen

11.4. Planverk for utvikling av LIF spilleren

For å kunne utvikle LIF spilleren har LIF laget en sportslig skolering- og utviklingsplan som strekker seg fra spilleren starter i LIF som 6 åring og som varer til spilleren går ut av ungdomsfotballen og inn i seniorfotballen.

I barnefotballen (alderen 6-12 år) er planens periodisering annerledes enn den er i ungdomsfotballen, selv om ferdigheter og temaer er likt. Se eksempler her: Lenke til eksempler kommer her

11.5. Periodisering barnefotballen, Akademiet og ungdomsfotballen

Hvert alderstrinn i barnefotballen har sin egen skoleringsplan som gjelder for hele året. Planen er delt inn i 5-ukers bolker – og i løpet av disse 5 ukene skal alle ferdigheter være dekket inn minst 1 gang. Hver uke består av 2 identiske økter og det er nye temaer hver uke.

Planen er lagt opp slik at det skal være progresjon fra uke til uke – og fra alderstrinn til alderstrinn.

Akademiets skolerings- og utviklingsplan er identisk som resten av barnefotballen, med den forskjellen at Akademiets plan er forskjøvet med 1 uke i forhold til resten av barnefotballen. Det gjør at spillerne som deltar begge steder, unngår å få samme økt i samme uke – samtidig som antall repetisjoner på hvert tema dobles.

Eksempel på 5 ukers plan for ukene 6-11 for U9 Akademiet

Bilde1

I Ungdomsfotballen (13-19 år) er periodisering annerledes enn i barnefotballen. Her har LIF laget en skoleringsplan med utgangspunkt i at man har 4 treninger pr uke – og tanken er at alle alderstrinn trener på de samme tingene i samme uke.

Se et eksempel nedenfor:

2

Fikk du hjelp?