Lagledermanual

10. Foresattes rolle i lagene

219 views 21. juni 2018 10. mars 2022 Webmaster 0

De viktigste ressursene for lagene er de foresatte. I tillegg til at fortsatte må inneha viktige roller rundt lagene. Klubben ønsker klubben at alle foreldre skal følge NFF’s huskeregler for foreldre.

Huskereglene er:

 1. Møt frem til trening og kamp – barna ønsker det!
 2. Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen – ikke bare ditt barn!
 3. Oppmuntre både i motgang og medgang – ikke gi kritikk!
 4. Respekter treneres og lagleders bruk av spillere – ikke forsøk å påvirke treneres eller lagleders avgjørelser
 5. Se på dommeren som en veileder – ikke kritisere dommeravgjørelser!
 6. Hjelp ditt barn til å tåle både seier og tap!
 7. Stimulere og oppmuntre ditt barn til å delta – ikke press det!
 8. Spør om kampen var morsom og spennende – ikke bare om resultatet!
 9. Sørg for riktig og fornuftig utstyr – ikke overdriv!
 10. Vis respekt for arbeidet klubben gjør – den trenger din hjelp!
 11. Tenk på at det er ditt barn som spiller fotball – ikke du!
 12. Du er i likhet med trener, lagleder og øvrig støtteapparat et forbilde for barna!

Alle foresatte må også skrive under en foresatt-kontrakt for hver sesong. Kontrakten kan leses her når den er klar.

Fikk du hjelp?