Organisasjon

4. Sportslig organisering

112 views 15. juni 2018 0

Årgangsansvarlig

53 views 7. juni 2018 0

FIKS ansvarlig

18 views 7. juni 2018 0

Fra barnefotball til ungdomsfotball

40 views 13. juni 2018 0

Klubbens hovedstyre

107 views 7. juni 2018 0

Klubbens vedtekter

45 views 7. juni 2018 1

Klubbens verdigrunnlag

22 views 6. juni 2018 1

Lag i Lørenskog IF

63 views 21. juni 2018 0

Lagleders oppgaver

20 views 7. juni 2018 0

Oppstartsansvarlig

4 views 7. juni 2018 0

Organisasjonskart

37 views 17. august 2018 0

Rekrutteringsplan

13 views 7. juni 2018 0

Rollebeskrivelser

46 views 7. juni 2018 0

Trenerveileder/Trenerutvikler

11 views 7. juni 2018 0