Organisasjon

4. Sportslig organisering

992 views 15. juni 2018 0

Årgangsansvarlig

364 views 7. juni 2018 0

Årshjul klubben

321 views 30. juni 2019 0

FIKS ansvarlig

243 views 7. juni 2018 0

Fra barnefotball til ungdomsfotball

482 views 13. juni 2018 0

Klubbens hovedstyre

2032 views 7. juni 2018 3

Klubbens vedtekter

394 views 7. juni 2018 6

Klubbens verdigrunnlag

141 views 6. juni 2018 1

Lag i Lørenskog IF

453 views 21. juni 2018 2

Lagleders oppgaver

354 views 7. juni 2018 2

Oppstartsansvarlig

88 views 7. juni 2018 0

Organisasjonskart

691 views 17. august 2018 0

Rekrutteringsplan

522 views 7. juni 2018 2

Rollebeskrivelser

392 views 7. juni 2018 0

Roller i laget

75 views 5. oktober 2021 0

Trenerveileder/Trenerutvikler

148 views 7. juni 2018 0