Økonomi

Støtte til kontigenter og avgifter

Det er mange måter man kan få støtte til kontigenter og avgifter. Felles for de alle er at de foresatte må involveres på et eller annet nivå, men klubben og/eller lagene kan også søke på vegne av spillerne.

Opplevelseskortet

Lørenskog kommune har et opplevelsekort som man kan søke om. Dette kortete dekker alle medlemskontigent, verdikort og aktivitetsavgift. Du må ta kontakt med NAV Lørenskog eller Lørenskog kommune for å få dette kortet. I tillegg til å få dekket disse utgiftene får man andre goder som gratis kino og inngang på severdigheter. Kortet gjelder kun for innbyggere bosatt i Lørenskog kommune.

Erkeengler

Stiftelsen Erkeengler brenner for at barn og unge (5-16 år) skal ha et godt idretts og fritidstilbud og at alle skal få være med uansett bakgrunn. Økonomiske utfordringer skal derfor ikke være til hinder for at barn og unge skal ha denne muligheten. Stiftelsen Erkeengler ønsker derfor å bidra til å hjelpe denne gruppen, slik at flere barn og unge skal ha muligheten til å drive med idrett og fritidsaktiviteter. Les mer på Erkeengler sin hjemmeside>>

Coop-dugnaden – Heia IF

Coop-dugnaden ønsker å inkludere barn i organiserte fritidsaktiviteter og idrett. Dugnaden gir støtte til deltakeravgifter og egenandeler. Her inngår medlemskontingent, treningsavgift, lisens, kursavgift, cupdeltakelse o.l. Prosjektet gjelder for barn og unge til og med 18 år.

Coop-dugnaden og Heia IF ønsker å nå ut til de som trenger det aller mest, og bruker derfor Ferie for alle sin søknadsprosess som rammeverk. Les mer om Coop-dugnaden her>>

NAV

Ditt NAV kontor har midler for å støtte medlemmer og familier med anstrengt økonomi. Ta kontakt med ditt NAV kontor og forhøre deg om muligheter.

Lørenskog IF spillerfond

Alle medlemmer eller evt. utenforstående som ønsker medlemskap i Lørenskog IF kan søke støtte av fondet. Det skal ikke være lange og byråkratiske prosesser, men en smidig og en verdig prosess. I tillegg til at medlemmet selv kan søke, kan også klubben/lagleder søke på vegne av det enkelte medlemmet der dette er naturlig. Eksempler her kan være språkbarriere, kulturforskjeller og familiære som hindrer den enkelte i å søke. Det anbefales at man søker på de fire måtene over først da spillerfondet har begrenset med midler. Mer info finner du her>>

Opplevelseskort

Lørenskog kommune har et Opplevelseskort som gis ut til barn og unge som har anstrengt økonomi i familien. Dette kortet dekker medlemskontingenter og aktivitetsavgifter i klubben. For å søke om dette må NAV i Lørenskog kommune kontaktes.

Mer om informasjon opplevelseskortet (aktivitetskort) finner du på opplevelseskortet.no

Kan vi få VIPPS til laget vårt?

Ja, det kan mann. Send en e-post til kontakt@lorenskogif.no om at dere ønsker VIPPS som er tilknyttet lagkontoen. Vi trenger også kontonummeret til lagkontoen i Lillestrømbanken

Hvordan kan jeg hjelpe klubben i disse Korona-tider?

Mange tar kontakt med klubben og lurer på hvordan man kan hjelpe klubben gjennom den tiden vi er inne i. Klubben er stengt og all aktivitet har stoppet. Med dette mister også klubben all inntekt og vi har sett oss nødt til å permittere ansatte og trenere, i tillegg til å kute kostnader der vi kan.

Foreløpig har vi god kontroll på driften av klubben og stadion, men her vil vi trenge hjelp av frivilligheten hvis stengingen av klubben og karantene varer lenge. Men mange spør hva kan jeg bidra med nå? Her kommer det noe du kan gjøre på kort sikt:

  1. Når du er ute å går tur så stikk innom Rolvsrud stadion. Plukk opp den søppelen du ser, sjekk at dører er lukket og låst, samt gi en vanlig beskjed til de som eventuelt benytter banene at det ikke er lov. Lørenskog kommune har vedtatt at ingen forballbaner skal benyttes i kommunen, uansett.
  2. Meld deg inn i vår supporterklubb. Ikke bare støtter du klubben, men du vil også bli støttemedlem med de rettigheter det medfører. Les mer om å melde deg inn i Suportertklubben 1929 her>>
  3. Velg Lørenskog Idrettsforening som Grasrotmottaker hos Norsk Tipping. Det gjør du enkelt ved å sende send “Grasrotandelen 975434230” til 60000.
  4. Gi et valgfritt beløp via Vippsnummer 596832 – Lørenskog IF Koronahjelpen.
  5. Vis at du er en Lørenskog IF venn ved å bære klær eller utstyr med Lørenskog IF logoen. Har du ikke dette så kan du kjøpe lue, hals, jakke eller supporterskjerf på Rolvsrud. Gi beskjed så tar vi deg i mot (en og en) etter avtale. Lag avtale å kontakt@lorenskogif.no.
  6. Tenk på oss hver dag 🙂

Og til slutt. Vi er positive og vil vil komme tilbake styrket som klubb når dette er over. Ingen av oss som jobber i klubben er i tvil om dette. Tusen takk for hjelpen.

Hvor mange aktivitetsavgifter kommer i året?

Alder og hvilket lag du spillere på avgjør hvor stor aktivitetsavgiften er.
Oversikt over hvor mye du skal betale finner du her>>

Hva skjer når en på laget slutter? Kan vedkommende da kreve å få utbetalt «sin andel» fra lagkassa?

NEI! Klubben er «selveiende og frittstående», jfr NIFs lov § 10-1(2)b). I dette ligger det at ingen har krav på å få med seg noe som helst ut av klubben. Dette godtar alle medlemmer når de melder seg inn. Ref klubbens betingelser

Hva er verdikort?

Verdikort er en avgift som fås tilbake gjennom utstyr spilleren eller laget kjøper på Comet sport, Lillestrøm.

Alle må betale for dette verdikortet som en del av sponsoravtalen vi har med Umbro/Comet sport hvor vi forplikter oss å handle for en årlig sum. Denne avgiften er vedtatt på klubbens årsmøte.
Mer info finner du her>>

Verdikortet er et fysiskkort (les gavekort) som fås utlevert av administrasjonen etter avtale eller av lagleder. Enkelte lag benytter disse kortene til å kjøpe inn felles utstyr til lagene, dette kan eventuelt lagleder svare på.

Kortet kan benyttes på Comet sport Lillestrøm og gjelder for kjøp av alle varer i butikken.

Hva er overgangsgebyr?

NFF krever et overgangsgebyr når man melder overgang mellom klubber. Dette gebyret belastes det enkelte medlemmet når overgangen er godkjent. Følgende gebyrer gjelder pr d.d.:

  • For spillere t.o.m. året de fyller 12 år: kr 100,-
  • Spillere 13-15 inneværende år: kr 400,-
  • Amatørspillere m/u kontrakt f.o.m. året de fyller 16 år: kr 600,-
  • Overgang fra utland amatør: kr 600,-

Hva er organisasjonsnummeret til klubben

Org.nr. til Lørenskog IF er 975 434 230

Aktivitetsavgiften

Alle spillere får flere aktivitetsavgifter i løpet av året. Hvor mange og hva beløpet er kommer ann på alder og hvilket lag spilleren er på.

Mer informasjon om priser og hvor mange regninger som kommer ser du her>>