Økonomi

Opplevelseskort

Lørenskog kommune har et Opplevelseskort som gis ut til barn og unge som har anstrengt økonomi i familien. Dette kortet dekker medlemskontingenter og aktivitetsavgifter i klubben. For å søke om dette må NAV i Lørenskog kommune kontaktes.

Mer om informasjon opplevelseskortet (aktivitetskort) finner du på opplevelseskortet.no

Hvor mange aktivitetsavgifter kommer i året?

Alder og hvilket lag du spillere på avgjør hvor stor aktivitetsavgiften er.
Oversikt over hvor mye du skal betale finner du her>>

Hva skjer når en på laget slutter? Kan vedkommende da kreve å få utbetalt «sin andel»?

NEI! Klubben er «selveiende og frittstående», jfr NIFs lov § 10-1(2)b). I dette ligger det at ingen har krav på å få med seg noe som helst ut av klubben. Dette godtar alle medlemmer når de melder seg inn. Ref klubbens betingelser

Hva er verdikort?

Verdikort er en avgift som fås tilbake gjennom utstyr spilleren eller laget kjøper på Comet sport, Lillestrøm.

Alle må betale for dette verdikortet som en del av sponsoravtalen vi har med Umbro/Comet sport hvor vi forplikter oss å handle for en årlig sum. Denne avgiften er vedtatt på klubbens årsmøte.
Mer info finner du her>>

Hva er overgangsgebyr?

NFF krever et overgangsgebyr når man melder overgang mellom klubber. Dette gebyret belastes det enkelte medlemmet når overgangen er godkjent. Følgende gebyrer gjelder pr d.d.:

  • For spillere t.o.m. året de fyller 12 år: kr 100,-
  • Spillere 13-15 inneværende år: kr 400,-
  • Amatørspillere m/u kontrakt f.o.m. året de fyller 16 år: kr 600,-
  • Overgang fra utland amatør: kr 600,-

Hva er organisasjonsnummeret til klubben

Org.nr. til Lørenskog IF er 975 434 230

Aktivitetsavgiften

Alle spillere får flere aktivitetsavgifter i løpet av året. Hvor mange og hva beløpet er kommer ann på alder og hvilket lag spilleren er på.

Mer informasjon om priser og hvor mange regninger som kommer ser du her>>