Vanlige spørsmål

Turneringer utenfor Norden

Alle norske lag som skal delta i privatkamper, offisielle kamper eller turnering i utlandet må autoriseres før avreise fra Norge.

Det er verdt å merke seg at ved brudd på bestemmelsene kan også enkeltpersoner sanksjoneres dersom disse  (trenere/lagledere/foreldre) er årsak til brudd på regelverket.

Kamper i Norden
For kamper i Norden trenger ikke norske lag autorisasjon for deltakelse. Tilsvarende gjelder for Nordiske lag som spiller kamper i Norge.

For spillere som ikke har fylt 12 år ved årets begynnelse (m.a.o. spillere til og med det året de fyller 12 år), gjelder NIFs Barneidrettsbestemmelser. 

Først det året spilleren fyller 11 år, kan spilleren delta i konkurranser i Norden.

Kamper utenfor Norden 
For kamper utenfor Norden må norske lag få autorisasjon for deltagelse (FIFA regulering). For breddelag er det fotballkretsene som utsteder autorisasjoner.

Vi kan kun gi autorisasjon til lag fra NFFs medlemsklubber eller utviklingslag i regi av krets.

Det er viktig å være oppmerksom på at NIFs Barneidrettsbestemmelser skal etterleves. Det betyr at det ikke er lov å delta i konkurranser utenfor Norden før det året utøveren fyller 13 år.

Søknad om deltagelse skal komme fra klubben (administrasjonen) og sendes til NFF Akershus. Den må inneholde informasjon om turneringen (Navn, sted, land), dato turneringen varer (fra-til) og hvilken aldersklasse laget er (Eks. J16, G14)

Merk at dersom dere reiser utenfor Norden kan dere nektes deltagelse i en turnering dersom en slik autorisasjon ikke forefinnes. Denne fremlegges ved ankomst turnering i utlandet.

Svar på din fotballforsikring

Alle betalende medlemmer i Lørenskog IF er dekket av egen fotballforsikring gjennom NFF. Det kan også være fornuftig å tegne en frivillig utvidet forsikring som gir deg noen fordeler.

All informasjon om fotballforsikringen finner du på NFF sine hjemmesider.

Støtte til kontigenter og avgifter

Det er mange måter man kan få støtte til kontigenter og avgifter. Felles for de alle er at de foresatte må involveres på et eller annet nivå, men klubben og/eller lagene kan også søke på vegne av spillerne.

Opplevelseskortet

Lørenskog kommune har et opplevelsekort som man kan søke om. Dette kortete dekker alle medlemskontigent, verdikort og aktivitetsavgift. Du må ta kontakt med NAV Lørenskog eller Lørenskog kommune for å få dette kortet. I tillegg til å få dekket disse utgiftene får man andre goder som gratis kino og inngang på severdigheter. Kortet gjelder kun for innbyggere bosatt i Lørenskog kommune.

Erkeengler

Stiftelsen Erkeengler brenner for at barn og unge (5-16 år) skal ha et godt idretts og fritidstilbud og at alle skal få være med uansett bakgrunn. Økonomiske utfordringer skal derfor ikke være til hinder for at barn og unge skal ha denne muligheten. Stiftelsen Erkeengler ønsker derfor å bidra til å hjelpe denne gruppen, slik at flere barn og unge skal ha muligheten til å drive med idrett og fritidsaktiviteter. Les mer på Erkeengler sin hjemmeside>>

Coop-dugnaden – Heia IF

Coop-dugnaden ønsker å inkludere barn i organiserte fritidsaktiviteter og idrett. Dugnaden gir støtte til deltakeravgifter og egenandeler. Her inngår medlemskontingent, treningsavgift, lisens, kursavgift, cupdeltakelse o.l. Prosjektet gjelder for barn og unge til og med 18 år.

Coop-dugnaden og Heia IF ønsker å nå ut til de som trenger det aller mest, og bruker derfor Ferie for alle sin søknadsprosess som rammeverk. Les mer om Coop-dugnaden her>>

NAV

Ditt NAV kontor har midler for å støtte medlemmer og familier med anstrengt økonomi. Ta kontakt med ditt NAV kontor og forhøre deg om muligheter.

Ragn Sells spillerfond

Alle medlemmer eller evt. utenforstående som ønsker medlemskap i Lørenskog IF kan søke støtte av fondet. Det skal ikke være lange og byråkratiske prosesser, men en smidig og en verdig prosess. I tillegg til at medlemmet selv kan søke, kan også klubben/lagleder søke på vegne av det enkelte medlemmet der dette er naturlig. Eksempler her kan være språkbarriere, kulturforskjeller og familiære som hindrer den enkelte i å søke. Det anbefales at man søker på de fire måtene over først da spillerfondet har begrenset med midler. Mer info finner du her>>

Opplevelseskort

Lørenskog kommune har et Opplevelseskort som gis ut til barn og unge som har anstrengt økonomi i familien. Dette kortet dekker medlemskontingenter og aktivitetsavgifter i klubben. For å søke om dette må NAV i Lørenskog kommune kontaktes.

Mer om informasjon opplevelseskortet (aktivitetskort) finner du på opplevelseskortet.no

Omberamming av kamper

Alle kamper som skal flyttes må skje via et eget skjema på AFK sine hjemmesider:
https://www.fotball.no/lov-og-reglement/skjemaer-og-kontrakter/omberamming/

Husk å sjekk om bane er ledig før man flytter kamper.

Når bør man avlyse trening eller kamp pga kulde

Veiledende råd fra NFF angående kulde:

 • Ved 12 – 15 minusgrader bør man vurdere å avlyse turneringer og evt treninger
 • Instruksjon bør begrenses til et minimum ved trening i kaldt vær
 • Vektlegg grundig og god oppvarming
 • Gjennomfør spillaktiviteter der alle spillere er involvert hele veien
 • Vurder å avslutte noe tidligere hvis man ikke klarer å holde ”grunnvarmen”
 • Ta stikkprøver på forfrysninger i ansikt, fingre og tær
 • Sørg for at spillerne kommer seg inn i varmen fortest mulig etter trening – uttøying kan for eksempel gjøres i garderoben
 • Gi spillerne beskjed om å ha med godt med tøy, og ekstra skift til etter trening
 • Drikk godt også når det er kaldt, gjerne oppvarmet drikke

https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/verdier-og-virkemidler/idrettens-barnerettigheter-og-bestemmelser3/kulderad-fra-nff/

Kan vi få VIPPS til laget vårt?

Ja, det kan mann. Send en e-post til kontakt@lorenskogif.no om at dere ønsker VIPPS som er tilknyttet lagkontoen. Vi trenger også kontonummeret til lagkontoen i Lillestrømbanken

Hvordan skaffe dommer til kamper (fra 12 år)?

Du kan ta kontakt direkte med dommere eller du kan fylle ut et skjema hos NFF Akershus. Da vil disse hjelpe til med å skaffe dommer.

For innmelding av treningskamp, bruk følgende skjema.

For offisielle kamper så les her>>, her finner du også skjema for å melde behov for dommer.

Litt informasjon i forhold til ordningen:

 • Vær tidlig ute med å melde inn kamper
 • Fotballkretsen kan ikke garantere at vi klarer å skaffe dommere til alle kamper, men er dere tidlig ute tror og håper vi at vi skal klare de fleste kampene vi får inn
 • Når skjemaet er sendt inn vil kampene bli synlige i FIKS og på fotball.no. Sjekk at kampen ligger ute så dere er sikre på at alt er i orden
 • I kamper der det er to lag som deltar i trioserier setter vi opp dommertrio
 • Ved endringer av tidspunkt el. er det lagene som har ansvaret for å informere dommere. Kretsen informeres ved å sende inn Omberammingsskjema.

For mer info. Les her>>

Hvordan reserverer jeg baner og møterom på Rolvsrud?

Reservasjon av baner og møterom gjør du på vår egne bookingside. Gå til bookingsiden her>>

PS: Hvis du skal benytte møterom og ikke har egen nøkkel må du låne dette på forhånd. Kontakt kontoret for å avtale dette. (kontakt@lorenskogif.no)

Hvordan melder man overgang for en utenlandskspiller?

Alle spillere må melde overgang hvis man har spilt på en annen klubb en Lørenskog IF. Dette gjelder også utenlandske statsborgere.

Info om fremgangsmåte finner du på fotball.no: https://www.fotball.no/lov-og-reglement/overganger/2016/overgang-fra-utland2/

Kontoret foretar alt det praktiske rundt overgangen.

Hvordan melder jeg skade?

Alle skader som skjer i forbindelse med trening eller spill i Lørenskog IF skal meldes til skadetelefonen.

Dette gjør via denne hjemmesiden>>

Hvor mange aktivitetsavgifter kommer i året?

Alder og hvilket lag du spillere på avgjør hvor stor aktivitetsavgiften er.
Oversikt over hvor mye du skal betale finner du her>>

Hvor kan jeg kjøpe billetter til hjemmekamper?

Billetter til hjemmekamper på Rolvsrud kan du kjøpe ved inngangen eller på nett.
Det enkleste er å kjøpe på nettet.

Gå til billettbestilling på nett her>>

Hvor kan jeg handle supporterutstyr?

Alt vårt supporterutstyr kan du handle i Cafe Sleivspark eller på vår webshop: https://lifshop.no

 

Hva er verdikort?

Verdikort er en avgift som fås tilbake gjennom utstyr spilleren eller laget kjøper på Comet sport, Lillestrøm.

Alle må betale for dette verdikortet som en del av sponsoravtalen vi har med Umbro/Comet sport hvor vi forplikter oss å handle for en årlig sum. Denne avgiften er vedtatt på klubbens årsmøte.
Mer info finner du her>>

Verdikortet er et fysiskkort (les gavekort) som fås utlevert av administrasjonen etter avtale eller av lagleder. Enkelte lag benytter disse kortene til å kjøpe inn felles utstyr til lagene, dette kan eventuelt lagleder svare på.

Kortet kan benyttes på Comet sport Lillestrøm og gjelder for kjøp av alle varer i butikken.

Hva er samtykkeskjema?

Alle spillere som er over 13 år og har spilt i en annen klubb før man melder seg inn i Lørenskog IF må fylle ut et samtykkeskjema (overgangsskjema). Når skjemaet er fylt ut sendes dette til kontakt@lorenskogif.no eller man kan levere det på kontoret. Husk underskrift. Deretter sender vi skjemaet til klubben man kommer fra for å få tillatelse til overgangen. Alle tidligere forpliktelser må være oppgjort før en overgang kan godkjennes. Dette tar normalt 3 til 5 dager.

Skjemaet kan du laste ned her>>

Hva er organisasjonsnummeret til klubben

Org.nr. til Lørenskog IF er 975 434 230

6 åringer

Nye spillere som vil begynne i klubben må melde seg inn via våre hjemmesider: https://rubic.azurewebsites.net/Account/Signup?organizationid=5604#/form/profile

Vi vil ta kontakt når påmeldingen er mottatt.