Vanlige spørsmål

Turneringer utenfor Norden

Alle norske lag som skal delta i privatkamper, offisielle kamper eller turnering i utlandet må autoriseres før avreise fra Norge.

Det er verdt å merke seg at ved brudd på bestemmelsene kan også enkeltpersoner sanksjoneres dersom disse  (trenere/lagledere/foreldre) er årsak til brudd på regelverket.

Kamper i Norden
For kamper i Norden trenger ikke norske lag autorisasjon for deltakelse. Tilsvarende gjelder for Nordiske lag som spiller kamper i Norge.

For spillere som ikke har fylt 12 år ved årets begynnelse (m.a.o. spillere til og med det året de fyller 12 år), gjelder NIFs Barneidrettsbestemmelser. 

Først det året spilleren fyller 11 år, kan spilleren delta i konkurranser i Norden.

Kamper utenfor Norden 
For kamper utenfor Norden må norske lag få autorisasjon for deltagelse (FIFA regulering). For breddelag er det fotballkretsene som utsteder autorisasjoner.

Vi kan kun gi autorisasjon til lag fra NFFs medlemsklubber eller utviklingslag i regi av krets.

Det er viktig å være oppmerksom på at NIFs Barneidrettsbestemmelser skal etterleves. Det betyr at det ikke er lov å delta i konkurranser utenfor Norden før det året utøveren fyller 13 år.

Søknad om deltagelse skal komme fra klubben (administrasjonen) og sendes til NFF Akershus. Den må inneholde informasjon om turneringen (Navn, sted, land), dato turneringen varer (fra-til) og hvilken aldersklasse laget er (Eks. J16, G14)

Merk at dersom dere reiser utenfor Norden kan dere nektes deltagelse i en turnering dersom en slik autorisasjon ikke forefinnes. Denne fremlegges ved ankomst turnering i utlandet.

Svar på din fotballforsikring

Alle betalende medlemmer i Lørenskog IF er dekket av egen fotballforsikring gjennom NFF. Det kan også være fornuftig å tegne en frivillig utvidet forsikring som gir deg noen fordeler.

All informasjon om fotballforsikringen finner du på NFF sine hjemmesider.

Opplevelseskort

Lørenskog kommune har et Opplevelseskort som gis ut til barn og unge som har anstrengt økonomi i familien. Dette kortet dekker medlemskontingenter og aktivitetsavgifter i klubben. For å søke om dette må NAV i Lørenskog kommune kontaktes.

Mer om informasjon opplevelseskortet (aktivitetskort) finner du på opplevelseskortet.no

Omberamming av kamper

Alle kamper som skal flyttes må skje via et eget skjema på AFK sine hjemmesider:
https://www.fotball.no/lov-og-reglement/skjemaer-og-kontrakter/omberamming/

Husk å sjekk om bane er ledig før man flytter kamper.

Hvordan skaffe dommer til treningskamper (fra 12 år)?

Du kan ta kontakt direkte med dommere eller du kan fylle ut et skjema hos NFF Akershus. Da vil disse hjelpe til med å skaffe dommer.

For innmelding av treningskamp, bruk følgende skjema.

Litt informasjon i forhold til ordningen:

  • Vær tidlig ute med å melde inn kamper
  • Fotballkretsen kan ikke garantere at vi klarer å skaffe dommere til alle kamper, men er dere tidlig ute tror og håper vi at vi skal klare de fleste kampene vi får inn
  • Når skjemaet er sendt inn vil kampene bli synlige i FIKS og på fotball.no. Sjekk at kampen ligger ute så dere er sikre på at alt er i orden
  • I kamper der det er to lag som deltar i trioserier setter vi opp dommertrio
  • Ved endringer av tidspunkt el. er det lagene som har ansvaret for å informere dommere. Kretsen informeres ved å sende inn Omberammingsskjema.

For mer info. Les her>>

Hvordan reserverer jeg baner og møterom på Rolvsrud?

Reservasjon av baner og møterom gjør du på vår egne bookingside. Gå til bookingsiden her>>

PS: Hvis du skal benytte møterom og ikke har egen nøkkel må du låne dette på forhånd. Kontakt kontoret for å avtale dette. (kontakt@lorenskogif.no)

Hvordan melder man overgang for en utenlandskspiller?

Alle spillere må melde overgang hvis man har spilt på en annen klubb en Lørenskog IF. Dette gjelder også utenlandske statsborgere.

Info om fremgangsmåte finner du på fotball.no: https://www.fotball.no/lov-og-reglement/overganger/2016/overgang-fra-utland2/

Kontoret foretar alt det praktiske rundt overgangen.

Hvordan melder jeg skade?

Alle skader som skjer i forbindelse med trening eller spill i Lørenskog IF skal meldes til skadetelefonen.

Dette gjør via denne hjemmesiden>>

Hvor mange aktivitetsavgifter kommer i året?

Alder og hvilket lag du spillere på avgjør hvor stor aktivitetsavgiften er.
Oversikt over hvor mye du skal betale finner du her>>

Hvor kan jeg kjøpe billetter til hjemmekamper?

Billetter til hjemmekamper på Rolvsrud kan du kjøpe ved inngangen eller på nett.
Det enkleste er å kjøpe på nettet.

Gå til billettbestilling på nett her>>

Hva er verdikort?

Verdikort er en avgift som fås tilbake gjennom utstyr spilleren eller laget kjøper på Comet sport, Lillestrøm.

Alle må betale for dette verdikortet som en del av sponsoravtalen vi har med Umbro/Comet sport hvor vi forplikter oss å handle for en årlig sum. Denne avgiften er vedtatt på klubbens årsmøte.
Mer info finner du her>>

Hva er samtykkeskjema?

Alle spillere som er over 13 år og har spilt i en annen klubb før man melder seg inn i Lørenskog IF må fylle ut et samtykkeskjema (overgangsskjema). Når skjemaet er fylt ut sendes dette til kontakt@lorenskogif.no eller man kan levere det på kontoret. Husk underskrift. Deretter sender vi skjemaet til klubben man kommer fra for å få tillatelse til overgangen. Alle tidligere forpliktelser må være oppgjort før en overgang kan godkjennes. Dette tar normalt 3 til 5 dager.

Skjemaet kan du laste ned her>>

Hva er organisasjonsnummeret til klubben

Org.nr. til Lørenskog IF er 975 434 230

6 åringer

Nye spillere som vil begynne i klubben må melde seg inn via våre hjemmesider: https://rubic.azurewebsites.net/Account/Signup?organizationid=5604#/form/profile

Vi vil ta kontakt når påmeldingen er mottatt.