Første årgangen som er ”uteksaminert” fra Akademiet er spillerne født 2002 – som gikk ut av Akademiet høsten 2014.

LIF Akademiet gjennomfører sine treninger mandag til fredag og følger kommunens skolerute gjennom året i forhold til oppetid.

LIF Akademiet har maks 30 plasser pr aldersgruppe og har som hovedmålsetting å lære bort fotball i den hensikt å utvikle fotballspillere. Akademiet retter seg derfor mot de barna som ønsker å bli flinkere til å spille fotball og er ikke å forveksle med et SFO tilbud. Spillere fra andre klubber enn LIF kan også delta på LIF Akademiet.

På LIF Akademiet jobber vi etter en «mestringspedagogikk» som gjør at vi har fokus på det barna får til – og ikke alt som de ikke kan. Vi tror ikke at noen gjør feil med vilje – snarere tvert i mot tror vi at de aller fleste har et stort ønske om å få til det de prøver på.

Gjennom vår utviklingsplan og øvelsesutvalget vi benytter – kombinert med profesjonelle trenere med lang erfaring – ser vi at barna får utvikling over tid, at de lærer og erfarer at «øvelse gjør mester» og at det er morsomt å spille fotball sammen med andre.

LIF Akademiets spillere får tilbud om å delta på noen veldig få kamper/turneringer i løpet av et år – men dette er helt frivillig og opp til hver enkelt om man ønsker å være med på dette. I Akademikontigenten for hvert semester, er det kun trening som er inkludert. Eventuelle kostnader knyttet til kamper/turneringer kommer i tillegg for de som deltar fra gang til gang.

Ønsker du mer informasjon om Akademiet kan du kontakte leder for Akademiet.