Innkalling til årsmøte i Lørenskog IF

Styret innkaller herved til årsmøte i Lørenskog IF.

Årsmøtet avholdes den onsdag 13. mai klokken 1800 på Hammer skole.
Men på grunn av koronapandemiet har vi i år påmelding til møtet.

Påmelding til årsmøte gjøres nederst på denne siden/innkallingen.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret via administrasjonen senest onsdag 29. april 2020 til kontakt@lorenskogif.no eller Lørenskog IF, Postboks 15, 1470 Lørenskog. Last ned forslagsmal her>>.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmesider (disse sidene).

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Dette gjelder:

  • Ordinære medlemmer
  • Støttemedlemmer
  • Medlemmer i Supporterklubben 1929
  • Æresmedlemmer

Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret

Årsmøte dokumenter:

Påmelding til årsmøte

Opplysninger om deltaker

 

Bekreft