Innkalling til årsmøte i Lørenskog IF

Styret innkaller herved til årsmøte i Lørenskog IF.

Årsmøtet avholdes den onsdag 13. mai klokken 1800 via videokonferanse.
Opplysninger om hvor og hvordan man kan delta på møte vil bli sendt ut på e-post til alle som har meldt seg på senest 3 timer før møte avholdes.

Det åpnes for at inntil 4 personer som ikke føler seg komfortabel med videokonferanse kan delta må møtet fra Cafe Sleivspark. Her vil en person fra klubben være tilstede og bistå denne gruppen. Møtet vil overføres på Cafe Sleivspark sin TV og representant fra klubben vil bistå med spørsmål og avstemming. Koronaregler for smittevern vil bli fulgt.

Påmelding til årsmøte gjøres nederst på denne siden/innkallingen.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret via administrasjonen senest onsdag 29. april 2020 til kontakt@lorenskogif.no eller Lørenskog IF, Postboks 15, 1470 Lørenskog. Last ned forslagsmal her>>.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmesider (disse sidene).

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Dette gjelder:

  • Ordinære medlemmer
  • Støttemedlemmer
  • Medlemmer i Supporterklubben 1929
  • Æresmedlemmer

Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret

Årsmøte dokumenter:

Påmelding til årsmøte

Opplysninger om deltaker

 

Bekreft