Ukategorisert

Info og retningslinjer om Koronaviruset i Lørenskog IF

Oppdatert pr 23.02.2021

 • Spillere over 20 år kan trene ute men de skal kunne holde en meters avstand.
 • Barne- og ungdomsfotballen kan trene i grupper på 20 personer som normalt med kontakt. Dette gjelder både inn og ute. Det skal holde 2 meters avstand til andre grupper (kohorter).
 • Spillere og trenere skal alltid holde minst 1 meters avstand når man ikke er i en aktiv treningssituasjon. Trenere skal ikke delta aktivt i treningene som f.eks ekstra spiller eller lignende.
 • Det kan ikke spille internkamper med andre enn spillere i sin egen årgang. Unntak er jentelag som kan spille kamp mot lag årgangen over og under. Det er IKKE tillatt med publikum på internkamper.
 • Alle spillere, ledere og foresatte skal benytte munnbind på stadion og gymsaler (inne og ute) når man ikke klarer å holde minimum 2 meters avstand. Dette gjelder ikke for de under 12 år.
 • Det er ikke tillatt med prøvespill for spillere som spiller for lag utenfor Lørenskog kommune. Unntak er når spiller ikke har trent med andre lag siste 10 dagene og trener kun med Lørenskog IF.
 • Hospitering fra andre lag i klubben tillates kun hvis det er fast hospitering over tid (minimum 14 dager). Spillerne skal ha en fotballkarantene i minst 48 timer når man bytter lag i forbindelse med hospitering.
 • Alle garderober er stengt. 
 • Café Sleivspark holder stengt.
 • Møterommene holder stengt.
 • Administrasjonen holder stengt og alle ansatte jobber primært fra hjemmekontor.
 • Maks 200 personer er tillatt på Rolvsrud stadion.
 • Maks +-20 personer i en gruppe.
 • Utstyr skal vaskes jevnlig og helst etter hver trening.
 • Kun en fast voksen person skal håndtere lagets utstyr. Dette inkluderer å hente og rydde utstyret. Spillere får IKKE håndtere utstyret.
 • Føler man seg syk skal man holde seg hjemme og ikke delta på treninga.
 • Alle skal vaske hender grundig før og etter aktivitet.
 • Man benytter kun egen drikkeflaske.