Ukategorisert

Info og retningslinjer om Koronaviruset i Lørenskog IF

Gjelder fra 02.02.2022

Generelle smittevernråd

 • Praktiser god hånd- og hostehygiene
 • Vaksiner deg
 • Hold deg hjemme ved sykdom
 • Test deg for covid-19 ved nyoppståtte luftveissymptomer

Avstand og sosial kontakt utenfor aktivitet

 • Alle anbefales å holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære
 • Anbefalingen om 1 meters avstand gjelder ikke for barn i barnehage og på barneskole
 • Det anbefales å benytte munnbind hvis en meter ikke kan overholdes.

Regler utendørs aktivitet

Trening:

 • Alle kan delta på fritidsaktiviteter utendørs som normalt.
 • Garderober kan benyttes.
 • Det er tillatt med prøvespill fra andre lag under forutsetning at det er godkjent av sportssjefen på forhånd. Spilleren skal ta hurtigtest før de tre første treningene.
 • Hospitering er tillatt. Hospitering skal godkjennes av sportssjefen på forhånd.

Kamp:

 • Utendørs kamparrangementet kan gjennomføres som normalt.
 • Garderober kan benyttes.
 • Publikum anbefales å holde en meter avstand hvis det ikke er faste tilviste plasser.

Regler Innendørs aktivitet

Trening:

 • Alle kan trene fotball som normalt innendørs
 • Garderober kan benyttes.

Kamp:

 • Det kan gjennomføres kamparrangement innendørs som normalt.
 • Garderober kan benyttes.

Offentlige arrangementer innendørs

 • Publikum må kunne holde en metersavstand hvis det ikke er fast tilviste plasser.
 • Munnbindpåbud for publikum.

Møter og kurs

 • Anbefaling om munnbind om det ikke er mulig å holde avstand, med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer som bruk av skillevegger eller liknende.

Restriksjoner for e-sportsenteret

 • E-sportsenteret holdes åpent (fra 17/1).
 • Det skal holdes minst 1 meters avstand til en hver tid ved opphold i e-sportssenteret.
 • Det skal benyttes munnbind  til en hver tid ved opphold i e-sportssenteret.