Ukategorisert

Info og retningslinjer om Koronaviruset i Lørenskog IF

Oppdatert pr 06.05.2021

 • Spillere fra året de fyller 21 år kan trene med 1. meters avstand.
 • Barne- og ungdomsfotballen til året de fyller 21 kan delta på fritidsaktiviteter utendørs i mindre grupper (kohorter) på inntil 10 personer. Det skal være minimum 2 meters avstand mellom gruppene (kohortene). Gruppene skal være faste.
 • Aktiviteter innendørs er forbudt.
 • Spillere og trenere skal alltid holde minst 1 meters avstand når man ikke er i en aktiv treningssituasjon. Trenere skal ikke delta aktivt i treningene som f.eks ekstra spiller eller lignende.
 • Personer som ikke er direkte knyttet til treningsaktiviteten skal ikke være til stede på trening eller befinne seg på stadion/hallene. Eksempler er foresatte, venner eller andre som ikke er i støtteapparatet eller en del av laget. Unntak er for de yngste spillerne som trenger bistand før, under og etter trening eller trenger en foresatt for å “tørre” å trene.
 • Det er ikke tillatt å spille kamper. Dette gjelder også interne kamper innad i klubben. Kamper som en del av treningen innad i laget/gruppen/kohorter er lov så sant man ikke overstiger 10 personer i kampen.
 • Alle spillere, ledere og personer over 12 år skal benytte munnbind på stadion og gymsaler (inne og ute) når man ikke klarer å holde minimum 1 meters avstand. Dette gjelder ikke for de under 12 år.
 • Det er tillatt med prøvespill fra andre lag under forutsetning at de ikke har spilt med andre lag de siste 10 dager og har tatt en negativ koronatest de siste 3 dager. Prøvespill skal godkjennes av sportssjefen på forhånd.
 • Hospitering fra andre lag i klubben tillates kun hvis det er fast hospitering over tid (minimum 14 dager). Spillerne skal ha en fotballkarantene i minst 48 timer når man bytter lag i forbindelse med hospitering. Hospitering skal godkjennes av sportssjefen på forhånd.
 • Alle garderober er stengt. 
 • Café Sleivspark holder stengt.
 • Møterommene holder stengt.
 • Administrasjonen holder stengt og alle ansatte jobber primært fra hjemmekontor.
 • Maks 200 personer er tillatt på Rolvsrud stadion.
 • Utstyr skal vaskes jevnlig og helst etter hver trening.
 • Kun en fast voksen person skal håndtere lagets utstyr. Dette inkluderer å hente og rydde utstyret. Spillere får IKKE håndtere utstyret.
 • Føler man seg syk skal man holde seg hjemme og ikke delta på treninga.
 • Alle skal vaske hender grundig før og etter aktivitet.
 • Man benytter kun egen drikkeflaske.