Ukategorisert

Info og retningslinjer om Koronaviruset i Lørenskog IF

Gjelder fra 14.01.2022

Generelle smittevernråd

 • Praktiser god hånd- og hostehygiene
 • Vaksiner deg
 • Hold deg hjemme ved sykdom
 • Test deg for covid-19 ved nyoppståtte luftveissymptomer

Avstand og sosial kontakt utenfor aktivitet

 • Alle anbefales å holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære
 • Anbefalingen om 1 meters avstand gjelder ikke for barn i barnehage og på barneskole

Regler utendørs aktivitet

Trening:

 • Alle kan delta på fritidsaktiviteter utendørs som normalt. Lagledelsen må ha kontroll på hvem som har vært på treningene.
 • Garderober skal ikke benyttes.
 • Det er tillatt med prøvespill fra andre lag under forutsetning at det er godkjent av sportssjefen på forhånd og at spilleren ikke trener på andre lag under prøvspillperioden. Spilleren skal ta hurtigtest før de tre første treningene.
 • Hospitering er tillatt, men skal da hospitere fast over en periode. Vedkommende skal ikke spille på to lag samtidig. Hospitering skal godkjennes av sportssjefen på forhånd.

Kamp:

 • Utendørs kamparrangementet kan gjennomføres som normalt og uten antallsbegrensning for deltakerne og med et nødvendig antall voksne.
 • Garderober skal ikke benyttes.
 • Utendørs kan man være 200 uten faste tilviste plasser.

Regler Innendørs aktivitet

Trening:

Barn og unge under 20 år:

 • Barn og unge kan trene fotball som normalt innendørs
 • Anbefalt gruppestørrelse innendørs omtrent 20 personer eller etter lag/kohort
 • Garderober skal ikke benyttes.

Voksne over 20 år:

 • Voksne kan trene inne med 1 meters avstand. Ved intensiv trening bør det tilrettelegges for 2 meters avstand
  • Vi anbefaler å trene, men unngå spillsituasjoner som bryter med intensjonen om avstand. 
 • Anbefalt gruppestørrelse innendørs er maks 20 personer
 • Garderober skal ikke benyttes.

Flere grupper kan gjennomføre trening innendørs samtidig dersom det er god nok plass. Kun en gruppe pr. flate, fysiske skiller mellom flatene og minst 2 meter avstand. Gruppene kan ikke blandes og voksne skal holde avstand til utøverne. 

Kamp:

Barn og unge under 20 år

 • Det kan gjennomføres kamparrangement innendørs som normalt, men det anbefales kun enkeltvise kamper, og ikke turneringer, cuper m.v.
 • Garderober skal ikke benyttes.

Offentlige arrangementer innendørs

 • Uten faste tilviste plasser: Maks 30 personer.
 • Med faste tilviste plasser: Maks 200 personer
 • Munnbindpåbud for publikum
 • Utøverne og eventuelt støttepersonell ved innendørs offentlige kultur- eller idrettsarrangementer hvor barn og unge under 20 år utøver aktiviteten, regnes ikke med i det totale antallet personer som kan være til stede på arrangementet.
 • Garderober skal ikke benyttes.

Møter og kurs

 • Det stilles krav til smittevern, avstand og munnbind.
 • Det anbefales god ventilasjon/lufting i situasjoner der man oppholder seg i samme rom over tid med personer som ikke er hustandsmedlemmer og tilsvarende nære. 
 • Mindre grupper/oppgaveløsning/seminarer/møter i klasserom bør begrenses til maks 30 personer med 1 meters avstand. 
 • Anbefaling om munnbind om det ikke er mulig å holde avstand, med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer som bruk av skillevegger eller liknende.

Antall deltakere 

 • Offentlige arrangementer innendørs:
  Uten faste tilviste plasser: Maks 30 personer.
  Med faste tilviste plasser: Maks 200 personer.

Restriksjoner for e-sportsenteret

 • E-sportsenteret holdes åpent (fra 17/1).
 • Det er tillat med maks 30 personer i lokalet om gangen.
 • Det skal holdes minst 1 meters avstand til en hver tid ved opphold i e-sportssenteret.
 • Det skal benyttes munnbind  til en hver tid ved opphold i e-sportssenteret.
 • Alle som er tilstede skal registrere seg på kampreg.