Marit Breivik ansvarliggjør Norges idrettsforbund for svak skolering av trenere når det gjelder skadeforebygging. Dette er Lørenskog IF enig i. Skadeforebygging er et fraværende tema i fotballforbundets grasrotrenerkurs (tidligere kalt C-trenerkurs).

Lørenskog IF har tatt ansvar

Dette har Lørenskog IF gjort noe med. Fra sesongen 2020 har vi ansatt skadeforebyggende treningsveileder i klubben for å følge opp trenere både for barne- og ungdomslag for å få de til å kjøre skadeforebyggende oppvarming ute på treningsfeltet. Målet med dette er å redusere forekomsten av antall skader som skjer under trening eller kamp.

– Når vi vet at man kan redusere antall skader med 50% ved å bruke et strukturert oppvarmingsprogram bør valget være enkelt mener Marianne Karset Bergersen, skadeforebyggende treningsveileder i Lørenskog IF. Utfordringen er å nå frem med kunnskapen ut til trenerne. Det er her min jobb kommer inn.

Mangel på kunnskap kan føre til større skaderisiko blant barn og unge

Lørenskog IF har tatt ansvar og i januar arrangerte de kurs for trenere for alle lag i klubben fra 7 år og oppover. Kurset ga et kunnskapsløft både teoretisk og praktisk blant trenerne i klubben på hvordan de skal tilrettelegge oppvarmingsøvelser som er skadeforebyggende og samtidig gjør spillerne til bedre fotballspillere. Trenerne skal videre tilrettelegge og være gode rollemodeller slik at spillerne ser nytten av å bruke tid på gjøre øvelsene.

-Foreldretrenere stiller opp som frivillige og vi kan ikke forvente at de har en faglig bakgrunn innen skadeforebygging. Når de fikk presentert en øvelsesbank på kurset som de fikk testet fysisk på egen kropp, var tilbakemeldingene at dette vil de enkelt klare å instruere på spillerne på treningene sier Marianne.

-Et strukturert oppvarmingsprogram bør være en del av enhver treningsøkt og kamp, uansett idrett. Norges idrettsforbund har vært med på å utarbeide programmet som ligger åpent for alle på nettsiden skadefri.no, men få er klar over det og enda færre bruker det.

Foreldre er ikke de ansvarlige

De som har deltatt på skadeforebyggende treningskurs sitter nå på kunnskap, øvelsesbank og belastingsstyringsverktøy for å tilrettelegge hver enkelt treningsøkt, hver enkelt treningsuke samt sesongen totalt sett. De har tilegnet seg kunnskap om belastingsstyring og har verktøyene de trenger for å måle at ingen spillere får for stor belastning, noe som øker risikoen for idrettskade. Det er ikke foreldrene sin jobb å styre hvor mange treninger og kamper barna tåler å være med på, dette er treners ansvar å ha kunnskap om.

Ba om samarbeid med ekspertise

I tillegg til å øke kompetansen i eget hus har Lørenskog IF inngått samarbeide med Arca klinikk som ukentlig kjører skadeforebyggende treningsøkter med 10 av klubbens ungdomslag samt kjører individuell fysisk kartlegging av fotballspillerne hvor alle spillere får et individuelt treningsprogram basert på resultatet.

–  Totalt sett har vi satt i gang et solid systematisert skadeforebyggene prosjekt i Lørenskog IF sier daglig leder Espen Gjester. Dette gjør vi for å ta vare på spillerne våre. Vi ønsker å tilrettelegge for at i Lørenskog IF skal man kunne spille fotball i mange år uten å bli satt ut av skade. Med et felles kunnskapsløft blant klubbens trenere og spillerne selv er vi godt i gang med å tilrettelegge for dette.

Mer info om det skadeforebyggende arbeidet i klubben finner du her>>