Årsmøte

Årsmøte 2020 – Avlyst

PGA Koronaspredning er årsmøtet avlyst. Ny dato vil komme når Korona situasjonen er endret.

Innkalling til årsmøte i Lørenskog IF

Styret innkaller herved til årsmøte i Lørenskog IF.

Årsmøtet avholdes den onsdag 18. mars klokken 1800 på Lørenskog hus, Vasshjulet (2. etg)

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret via administrasjonen senest onsdag 27. februar 2020 til kontakt@lorenskogif.no eller Lørenskog IF, Postboks 15, 1470 Lørenskog. Last ned forslagsmal her>>.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmesider og klubbens kontor på Rolvsrud stadion.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret

Årsmøte dokumenter (publisert 11. mars 2020 kl 09:20):