Jentefotball

Lørenskog + Fjellhamar = sant

Lørenskog IF og Fjellhamar FK har inngått en samarbeidsavtale om ungdomsfotball for jenter 15 og 17 år. Avtaleperioden vil strekke seg fra 2019 til 2021.

Formålet med avtalen er å sikre jentespillere i begge klubber en best mulig arena for utvikling og at vi i felleskap klarer å etablere et sportslig tilbud for denne gruppen i Lørenskog kommune. Over flere år har begge klubbene hatt utfordringer med å stille lag i ungdomsfotballen for jenter, men vi håper at vi med dette samarbeidet vil sikre at jentefotballen i kommunen får et tilfredsstillende tilbud i årene fremover.

Samtidig opprettes det et samarbeidsutvalg med representanter fra begge klubbene for å sikre at avtalen blir overholdt. Denne gruppen vil også følge opp jentene fra sine respektive klubber. Videre vil samarbeidsutvalget fortløpende evaluere samarbeidet og eventuelt gjøre endringer der det er behov for det. Samarbeidsutvalget rapporterer skriftlig to ganger i året til styret i klubbene.

For sesongen 2019 sesongen vil jenter født 2002 og 2003 inngå i en fellesgruppe som administreres av Fjellhamar FK. Denne gruppen vil spille i AFK J17. Det ansettes en ekstern trener og foreldrebasert lagledelse. Det samme vil gjelde for jenter født 2004, men de vil spille i AFK J15. Begge gruppene vil spille i FFK sine drakter, men det ses på muligheten å lage en felles «samarbeidslogo» for å understreke samarbeidet.

Vi vil understreke at samarbeidet pr d.d. gjelder kun Jenter 15 og jenter 17 år. Det vil si jenter født 2002, 2003 og 2004. Alle andre årsklasser vil fortsette som vanlig i sine respektive klubber.

Spørsmål rundt denne avtalen kan stilles til klubbenes respektive sportslige ledere:
• Lørenskog IF: Espen Engh, 454 36 970, espenengh@lorenskogif.no
• Fjellhamar FK: Sverre Haavi, 907 95 067, sport@fjellhamarfotball.no

(Bilde: Espen Engh, Lørenskog IF og Sverre Haavi, Fjellhamar FK)