Jentefotball

Samarbeid om jentefotball i Lørenskog

Etter flere samtaler mellom naboklubbene Fjellhamar Fotballklubb (FFK) og Lørenskog IF (LIF) ble det i vinter endelig inngått en samarbeidsavtale mellom klubben. Denne avtalen setter jentefotball i fokus med å se de utfordringene begge klubbene har med stort frafall i overgangen til ungdomsfotball og seniorfotball.

For inneværende sesong innebærer samarbeidet følgende:

  • Damer: 7 spillere har blitt lånt ut til FFK for spill i 2. divisjon. LIF 3. div. er blitt et såkalt + lag som gjør at vi kan benytte FFK sine spillere også på dette laget.
  • J17: 6 spillere har blitt lånt ut til FFK. Det ble da etablert et 7’er lag i tillegg til 1. divisjon.
  • J14/15: Vi har blitt enige om en hospitering av LIF’spillere til interkrets J15 og pr. nå har 5 spillere bidratt her.

Klubbene ønsker å se på et lengre og mer forpliktende samarbeid og har etablert et samarbeidsutvalg med representanter fra begge klubbene. Samarbeidsutvalget skal arbeide fram en innstilling om samarbeid som klubbenes besluttende organer kan ta stilling til og beslutte en samarbeidsavtale innen 01.09.2018

Det jobbes ut fra et perspektiv på en avtale på 3-5 år, hvor fokus vil være å skape brede årganger i samarbeid for både jenter og gutter som skal gi gode kamp- og treningsarenaer i alle årsklasser i ungdoms- og seniorfotballen.

For LIF stiller følgende personer i utvalget:

  • Stig Roar Toven – SU jenter
  • Vegar Egner – Styrerepresentant (Sportslig)
  • Pål Mollestad – Trener J15

På bildet under ser vi at samarbeid fungerer. Fornøyde jenter etter en god kamp mot LSK i interkrets. Kampen vinner vi 5-2. Med fra LIF: Mille Ivi Christensen (2004), Ayda Ceylan (2003) og Frida Martine Toven (2003). For øvrig spilte også 2 tidligere LIF spillere på dette laget. Kari Kromann Schæffer (2004) og Hannah Lillelien-Veberg (2003).