Disse spillereglene er basert på NFFs regler for barnefotball. I disse klassene er det overordnet for all dømming at dommeren skal betrakte fotball som en lek for spillerne. Dommeren skal ikke unødig avbryte spillet, men sørge for at alle spillerne behandles likt. Dommeren skal i stor grad veilede når spilleren gjør feil.

Alle kampene for det enkelte lag spilles kun en av dagene hvis ikke annet er avtalt.

Sekretariatet åpner en time før første kamp avvikles.

Alle lag skal melde sin ankomst senest 30 minutter før sin første kamp.

Den enkelte lagleder har ansvaret for å levere ferdig utfylt lagliste over de spillere som deltar på turneringen ved ankomst hvis ikke denne har blitt sendt inn på forhånd.

SPILLEFORM

LIF følger i hovedsak NFFs regler for 3’er og 5`er fotball samt retningslinjer for cuper og turneringer.

Klassene 6 og 7 år spiller 3’er og klassene 8 og 9 år spiller 5′er fotball.

Kamper som kommer for sent i gang blåses likevel av til fastsatt tidspunkt.

Hver klasse inndeles i puljer på 4-6 lag.

Hvert lag får spille minimum 3 kamper.

Det spilles enkel serie i henhold til kampoppsettet. Det kåres ingen puljevinner.

Det benyttes inne-fotball som er beregnet for parkett. Størrelse nr. 4 (med omkrets 62 – 66 cm).

Se i bunnen av artikkelen for spilleregler.

ANTALL SPILLERE

3’er: Det benyttes 3 spillere på hvert lag samtidig uten målvakt. Ubegrenset antall innbyttere kan byttes inn og ut.

5’er Det benyttes 5 spillere på hvert lag samtidig, inkludert målvakt. Ubegrenset antall innbyttere kan byttes inn og ut. Hvis et lag leder med 4 mål eller mer kan motstander sette på en ekstra spillere. Spiller skal tas av når/hvis målforskjellen blir mindre en 4 mål.

PREMIERING

Hver spiller får en deltagerpremie. Premier vil bli utdelt i kafeteriaen umiddelbart etter at det enkelte lag har avsluttet sin siste kamp.

BANER

Alle kampene vil bli avviklet innendørs i Fjellhamarhallen der belegget er “gymsalbelegg”.

3’er: Det er 6 stk baner med vandt og små mål som benyttes.

5’er: Det er 3 stk baner med «håndball mål».

DRAKTER/ UTSTYR

Lag oppført først i programmet beholder sine drakter ved draktlikhet. Bortelaget stiller med vester.

Spillerne må ha passende tøy, og det er påbudt med leggbeskyttere og sko med lys såle.

ANNET

Det er en felles garderobe for alle lag.

Arrangøren påtar seg ikke ansvar for mistet eller stjålede verdier.

Parkering skjer på eget ansvar på parkeringsplassen til Fjellhamarhallen eller i nærheten.

PÅMELDING

Påmelding skal kun skje via turneringens hjemmeside.

Kort tid etter påmelding vil lagleder motta en faktura på påmeldingsavgiften.

Påmelding er kun gyldig når påmeldingsavgift er betalt.

Påmeldingsavgift blir ikke refundert hvis lag trekkes senere enn 4 uker før turneingsstart. Hvis turneringen ikke blir gjennomført så refunderes hele beløpet.

SPØRSMÅL

Spørsmål kan rettes til turneringsledelsen. Kontaktinformasjon finnes på turneringens hjemmeside.

SPILLEREGLER

Kampavvikling

Kampene startes og avsluttes ved felles start- og sluttsignal for alle kampene.

Fra en kamp blåses av til ny kamp startes er det kun 5 minutters pause. Hvert lag er selv ansvarlig for at være klar ved riktig bane i god tid før kampstart.

Stiller to lag i samme farger, benytter sistnevnte lag i kampprogrammet overtrekkvester, hentes i sekretariat.

Dommeren må ha god kjennskap til spillereglene og intensjonen med barnefotball.

Spilleregler for 5’er

Spilletid: Se innbydelsen.

”Hjemmelaget” starter på banehalvdelen nærmest speaker, dvs til høyre når man går inn i hallen, og hjemmelaget tar avspark.

Når hele ballen går ut over sidelinjen skal det tas innkast. Ved feil innkast skal dommeren veilede og la spilleren ta nytt innkast. Mål kan ikke gjøres direkte fra innkast.

Når hele ballen har passert målstreken mellom målstengene skal det dømmes mål. Etter godkjent scoring settes spillet i gang fra midten av det lag som ikke scoret målet. Mål kan ikke gjøres direkte fra avspark.

Offside praktiseres ikke.

Det dømmes direkte frispark når en spiller:

  1. a) feller en motspiller
  2. b) holder eller dytter en motspiller
  3. c) tar ballen med hånden (med vilje)
  4. d) gjør noe som kan være farlig for de andre spillerne

Frispark innenfor straffesparkfeltet tildelt det angripende lag tas som straffespark fra straffesparklinjen. Dommeren bør gi tilsnakk ved gjentatte overtredelser. Kort benyttes ikke. Ved frispark tildelt det forsvarende lag innenfor eget straffesparkfelt, kan ballen spilles til egen målvakt som deretter må frigjøre ballen innen 6 sekunder.

En spiller som er kvalifisert for advarsel vises vekk fra banen. Bortvisningen har ingen senere følger for spilleren. Bortvist spiller kan erstattes av en ny spiller.

Målspark tas hvis hele ballen går ut over mållinjen utenfor målet. Ved målspark kan ballen sparkes/kastes ut av straffesparkfeltet uten at den må ligge på bakken. Motstander må være utenfor «press-linjen» ved målspark.

Det er ikke lov å kaste eller sparke ballen over midten ved målspark, eller når målvakten skal frigjøre ballen etter redning. Hvis dette skjer skal det dømmes et indirekte frispark til motparten fra der ballen passerer midtstreken.

Tilbakespill til keeper er tillatt.

Hjørnespark tas fra stedet hvor mållinjen og sidelinjen møtes.

Spilleregler for 3’er

Spilletiden: Se innbydelsen.

Avspark startes av førstnevnte lag i kampprogrammet.

Hvis ballen spilles ut av banen, igangsettes spillet av motstanderlaget ved innspark fra linjen hvor ballen gikk ut.

Det spilles ikke med hjørnespark. Uansett hvem som sparker ballen over baklinjen eller ballnettet, er det målspark.

Sklitaklinger og hardt spill er ikke lov og medfører frispark.

Avstanden til nærmeste motstander ved innspark og frispark er 3 meter.

Alle frispark er indirekte.

Det kan scores mål fra alle steder på banen.

Hands gir frispark.

Det spilles ikke med straffespark. Alle forseelser gir frispark.

Når det scores mål, skal spillet igangsettes fra midten, og motstanderens spillere skal tilbake på egen banehalvdel minimum 3 meter fra ballen.

Det er flyvende innbytte uten stopp i spillet. Dette skal skje fra midtbanen, og den spiller som byttes ut skal forlate banen innen ny spiller kommer inn på banen.

Det blåses frispark mot, om en spiller holder seg fast i vantene for å skjerme ballen.