Med utfordringer i forhold til banekapasitet har vi laget noen retningslinjer som skal følges:

  1. Alle treningstider i ferier er fjernet fra bookingen. Lag som ønsker å trene i ferier, må selv booke inn tider via hjemmesiden: https://www.lorenskogif.no
  2. Ubenyttet tid fordi man har kamp eller annen aktivitet skal bookes av i bookingen – lag som ikke gjør det vil risikere en bot på 500,-
  3. Alle må huske å rydde målene av banen etter treninger.
  4. Dager hvor det er kamp rett etter treningstid, må lagene som har trening sørge for at banen er klar til kampstart.
VIKTIG! Alle må melde fra i GOD TID om treningstider de ikke kommer til å benytte. Strømmen er dyr og vi har ikke råd til bruke flomlys til å lyse opp tomme baner. Dette er viktig for at vi skal kunne holde banene åpne gjennom vinteren!
 
MERK! Noen treningstider på Rolvsrud 1 er merket med stjerne (*). Dette er delte treningstider, hvor lagene trener halvparten av øktene på hvert tidspunkt. Dvs. onsdag trener U15S/U15R 19.00-20.30 i PARTALLSUKER og 20.30-22.00 i ODDETALLSUKER, mens U16S/U16R trener 20.30-22.00 i PARTALLSUKER og 19.00-20.30 i ODDETALLSUKER. Fredag trener U13A/U14A 16.00-17.30 i PARTALLSUKER og 19.00-20.30 i ODDETALLSUKER, mens U16A1/U16A2 trener 19.00-20.30 i PARTALLSUKER og 16.00-17.30 i ODDETALLSUKER. (Hvis lagene heller ønsker å dele perioden i to og benytte tidspunktene halvparten av tiden hver, kan de avtale seg imellom).