Med utfordringer i forhold til banekapasitet har vi laget noen retningslinjer som skal følges:

  1. Alle treningstider i ferier er fjernet fra bookingen. Lag som ønsker å trene i ferier, må selv booke inn tider via hjemmesiden: https://www.lorenskogif.no
  2. Ubenyttet tid fordi man har kamp eller annen aktivitet skal bookes av i bookingen – lag som ikke gjør det vil risikere en bot på 500,-
  3. Alle må huske å rydde målene av banen etter treninger.
  4. Dager hvor det er kamp rett etter treningstid, må lagene som har trening sørge for at banen er klar til kampstart.
VIKTIG! Alle må melde fra i GOD TID om treningstider de ikke kommer til å benytte. Strømmen er dyr og vi har ikke råd til bruke flomlys til å lyse opp tomme baner. Dette er viktig for at vi skal kunne holde banene åpne gjennom vinteren!