1. Tid som er reservert gjennom bookingen av baner har første rett på aktuelle ban/banedel.
 2. Reservert tid som ikke benyttes vil bli fakturert. Dette gjelder også klubbens egne lag.
 3. Kun reservert banedel skal brukes.
 4. Alle bruker/lånetakere skal avslutte trening fem minutter før oppsatt tid. Denne tiden skal brukes til å rydde av utstyr, mål osv. Nye brukere/leietakere vil bruke samme tid til å forberede seg. Hvis dette ikke blir overholdt faktureres det for en halvtimes ekstra bruk.
 5. Lørenskog IF har full bestemmelsesrett på bruk og aktivitet. Det kan forekomme endringer på oppsatte tider for alle lag.
 6. Ved bruk av garderober skal disse ryddes og låses etter bruk. Eventuelt hærverk, forsøpling og dårlig rydding vil bli fakturert lånetaker.
 7. Mål skal flyttes ved hjelp av hjul eller bæres hvis hjul mangler eller er ødelagt. Målene skal ikke skyves på kunstgresset.
 8. Ingen skal gå på banen for å komme seg til sitt tildelte område. Bruk asfalt/gangvei.
 9. Sørg for at ting ryddes på plass etter bruk. Alt av utstyr som flyttes skal ryddes tilbake på plass. Dette gjelder også stoler, bord osv.
 10. Bruker/lånetaker er selv ansvarlig for verdisaker eller lignende. Lørenskog IF har ikke ansvar for tap av personlige eiendeler.
 • SØRG FOR AT DET ER RYDDIG ETTER DEG. BRUK SØPPELKASSER.
 • SPYTTNG ER IKKE TILLATT PÅ BANENE.
 • BRUK AV SNUS OG TYGGIS ER IKKE TILLATT.