Sportsplan Lørenskog IF

Klubben ønsker å sette fokus på utvikling av sosial kompetanse og klubbens verdier gjennom fotballglede. Derfor har klubben laget denne hjemmesiden som lagene kan bruke på ulike aldersnivåer. Alle aktivitetene og plakatene finne også som en naturlig del av klubbens sportsplan som du kan lese om på disse sidene.

Basert på dette, vil lagene utvikle sine egne nøkkelord og spillerregler som skal følge spillerne både på og utenfor banen.

Med hjemmesiden skal hvert lag på en enkel måte jobbe med ulike problemstillinger knyttet til sportsplan, verdier og sosial kompetanse på deres nivå.

Bilde1