Årgangsansvarlige

ÅrgangNavnE-mailTelefon
SeniorKontakt klubbkontoretpost@lorenskogif.no
JuniorKontakt klubbkontoretpost@lorenskogif.no
2000Kontakt klubbkontoretpost@lorenskogif.no
2001Kontakt klubbkontoretpost@lorenskogif.no
2002Kontakt klubbkontoretpost@lorenskogif.no
2003Lars Eilertsenlarseilert@gmail.com99113400
2004Marius Engstrømmariu-en@getmail.no92696925
2005Petter Holterhusetpetterholterhuset@me.com90756709
2006Vibeke Kristiansenvibekein@online.no95780709
2007Geir Bergersengeir.bergersen@evry.com91535073
2008Ragnar W Faraasenragnar.faraasen@gmail.com90597744
2009Espen Bakkenespen.bakken@elkjop.no97681538
2010Kontakt klubbkontoretpost@lorenskogif.no

Rolle og oppgaver.

Ansvar:

 • Lede og koordinere årgangen.
 • Kontaktpunkt mellom administrasjon, utvalg, akademiet og lag i årgangen.

Oppgaver:

 • Holde seg orientert om alt som skjer i aktuell årgang
 • Løse konflikter i samarbeid med klubben og lagledere i årgangen
 • Fordele nye medlemmer ut på lag i samarbeid med medlemsmanager
 • Forberede årgangen på overgang mellom 5’er til 7’er, 7’er til 9’er og fra 14 år til Gutt.
 • Være kontaktpunkt mellom administrasjon/utvalg og lag
 • Gjennomføre tiltak på tvers av årgangen for at lag tenker årgang/klubb, ikke lag.
 • Koordinere treningsfasiliteter, banetid og sted, samt fordeling av mål om nødvendig.
 • Avholde møter med lagene etter behov, minst to. Vår og Høst.
 • Koordinere og fordele ansvar mellom lagene ved felles årgangstreninger.

Viktige samarbeidsfunksjoner:

 • Daglig leder / administrasjonen
 • Gruppe- / avdelings- / funksjonsansvarlige i LIF
 • Medlemsmanager
 • Andre årgangsansvarlige
 • Lagledere
 • Akademiet
 • Dommerkoordinator