Strategi

Strategidokument 2012-2015.

Lørenskog IF skal skape en sterk klubbkultur med tydelige verdier. Klubben skal utvikle sterk økonomi, større forutsigbart et og bedre omdømme som partner.

  • TYDELIGE RETNINGSLINJER, MANDATER OG PLANER FOR GOD VIRKSOMHETSSTYRIN.
  • VIDEREUTVIKLE STERK
 ORGANISASJONSKULTUR
.
  • TYDELIG MEDLEMSFOKUS.
  • ETABLERE ET STERKT ØKONOMISK FUNDAMENT OG NØDVENDIG INFRASTRUKTUR.
  • PROFESJONALISERE KONTAKT 
 MED SPONSOR, NÆRINGSLIV 
 OG VERDINETTVERK.