Ubenyttet treningstid

Alle lag plikter å melde ifra om tildelt treningstid på Rolvsrud som ikke blir benyttet.
Dette gleder alle lag fra J/G 13 år til senior. Årganger under 13 år som vet de ikke vil benytte oppsatt treningstid skal også melde fra om dette.

For vintersesongen skal ubenyttet tid meldes inn innen 15.12.
For sommersesongen skal ubenyttet tid meldes inn innen 15.04.

Uforutsette avlysninger skal meldes fortløpende så snart man vet at tildelt tid ikke blir benyttet.

Avlysninger skal gjøres ved at det sendes en e-post til bane@lorenskogif.no.
Her opplyses det om dato, klokke og hvilke lag det gjelder.

Lag som ikke melder fra om ubenyttet treningstid kan bli «bøtlagt» med kr 250,- pr treningstid som ikke benyttes. Dette trekkes direkte fra lagkassen.