Rutinehåndbok

Her er oversikt over rutiner i klubben. Denne siden vil bli fortløpende oppdatert.
Oppdager du feil eller mangler så send en e-post til webmaster@lorenskog-if.no

Interne lagbytter

Retningslinjer for interne lagbytter.

Les mer

Kjørelister

Det er egne rutiner for refusjon på kjøring.

Les mer

Turneringer

Lørenskog IF arrangerer flere turneringer og cuper. På denne sidene vil du ha mulighet å laste ned erfaringdokumenter, maler og referat med mer fra disse turneringen.

Les mer

Innmelding

Alle som ønsker å bli medlem i klubben skal melde seg inn via eget skjema som finnes på klubbens hjemmesider

Les mer

Utmelding

Det er viktig at alle følger riktig prosedyre ved utmelding av klubben.

Les mer

Fra barnefotball til ungdomsfotball

Overgangen fra barnefotball til ungdomsfotball begynner det året man fyller 12. Her er rutinen for denne overgangen.

Les mer

Politiattest

Norsk idrett skal være et trygt sted å være for alle. Idrettsstyret har derfor vedtatt at alle idrettslag plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming.

Les mer

Rutiner ved hjemmekamper

Informasjon om rutiner på hjemmekamper hvor Lørenskog IF og dens lag er arrangør. Gjelder alle lag i Lørenskog IF.

Les mer

Ubenyttet treningstid

Alle lag plikter å melde ifra om tildelt treningstid på Rolvsrud som ikke blir benyttet.

Les mer