Rekrutteringsplan

Lørenskog IF har en rekrutteringsplan for potensielle spillere. Naturlig områder å rekruttere fra for Lørenskog IF vil være innenfor kommunen og spesielt skolene i området:

  • Benterud skole
  • Finstad skole
  • Rasta skole
  • Solheim skole
  • Åsen skole

Hvordan rekrutterer vi spillere:

Gutter og jenter kan starte med fotball i LIF det året de fyller 6 år. På vårparten arrangerer LIF et opplegg med treninger og kamper som heter «Nye helter» der alle 6-åringer er velkomne. Treninger vil inneholde mange morsomme leker og ballaktiviteter. Dette vil være 6-åringenes første møte med fotballen i LIF. Barna og foreldrene vil få en mulighet til å bli kjent med hva LIF er og hva klubben står for. Foreldrene vil kunne melde inn sine barn i klubben i løpet av disse treninger.
Medlemskoordinator og rekruteringsansvarlig vil etter sommeren fordele innmeldte spillere, og hjelpe til med etablering og oppstart av nye lag. Nye lag vil starte opp i perioden fra skolestart og frem til skolens høstferie. Kriterier for sammensetning av lagene er klassetilhørighet og skolekrets. Målsetninger er at er lag skal bestå av 50% spillere fra to ulike skoler.
I tillegg gjennomfører klubben ulike tiltak mot barnehagene (Solheims cup) og skolene. Klubben har også en egen rolle som har ansvar for rekruteringen av spillere til barnefotballen. Se rollen Rekruteringsansvarlig i kapittel 4.2.1.10.

I alle årganger kan spillere melde seg inn å sarte med fotball gjennom hele året.

Hvordan rekrutterer vi trenere og frivillige:

All aktivitet i barnefotballen er basert på frivillig innsats fra foreldre. Trenere, lagledere og andre verv blir derfor rekruttert gjennom oppstartsperioden og foreldremøter.
I ungdomsfotballen forsøker klubben så langt det lar seg å gjøre å ha eksterne trenere for alle lag. Med mange lag og årganger er ikke dette noe klubben klarer hvert år, men vil fortsette å etterstrebe. Lagene som klubben ikke klarer å gi eksterne trenere, må trenes av frivillige foreldre.
Lørenskog IF rekrutterer trenere ved å utlyse ledige oppdrag gjennom internett og sosiale medier og legger til rette for kursing av frivillige i barnefotballen som kan tenke seg å fortsette i en rolle inn i ungdomsfotballen.