Innkjøpsrekvisisjon

Ingen innkjøp på vegne av klubben kan gjennomføres før godkjent av daglig leder:

  • Fyll inn Innkjøpsrekvisisjonen nedenfor
  • Hvis godkjent vil dere få tilsendt et Innkjøpsnummer
  • Innkjøpsnummeret kommuniseres til leverandør sammen med bestilling
  • Faktura til LIF MÅ merkes med Innkjøpsnummeret
  • Spørsmål rettes til daglig leder

Innkjøpsrekvisisjon for administrasjon og utvalg

 

Bekreftelse