Fakturaadresse

Lørenskog IF
c/o Sb1 Regnskap, avd Romerike
Hvamsvingen 24
2013 Skjetten

Faktura merkes med (referanse):
Navn på den som har bestilt, eller Prosjektnummer XXX – Lagsnavn (hvis faktura er til et spesielt lag)

Faktura sendes på mail til: 975434230@autoinvoice.no

eller

EHF. Bruk org.nummer: 975434230