Betingelser

Lørenskog IF er en spiller/foresatt drevet klubb. For at klubben skal kunne driftes på en god måte må alle spillere over 18 år og foresatte til spillere under 18 år følge/godta klubben sine betingelser. Spillere over 18 år har de samme pliktene som er beskrevet som foresatt.

Som foresatt har man noen forpliktelser som er beskrevet i disse betingelsene.

 1. Som foresatt forplikter jeg meg til en hver tid holde meg informert om klubben, årgangen og laget spilleren er tilknyttet til. Dette gjør jeg ved og lese hjemmesiden til klubben, årgangen og laget. Lese e-post som blir sendt og ta til meg den informasjonen lagledelsen gir. Jeg forplikter meg videre til å møte på lagets foreldremøter og delta aktivt i disse møtene.
 2. Som foresatt forplikter jeg meg til og betale kontingenter og avgifter som er vedtatt på klubbens årsmøter innen angitte betalingsfrister. Dette gjelder også når disse kontingentene og avgiftene er utstedt på spillerens navn. Videre forplikter jeg meg til og betale alle avgifter som laget vedtar på foreldremøter innen avtalt betalingsfrist.
  Jeg er innforstått med at spiller mister all rett på og trene/spille kamp i LIF sin regi hvis disse kontingentene/avgiftene ikke blir betalt innen frist.
 3. Som foresatt er jeg klar over at alle krav som ikke blir betalt vil bli purret og eventuelt bli oversendt til vår inkassopartner for inndrivelse. Alle gebyrer og avgifter som påløper i denne forbindelse står jeg som foresatt ansvarlig for og skal betales på lik linje med vanlige regninger.
 4. Som foresatt forplikter jeg meg og delta på tre dugnader i klubbens regi pr år av 5 timer. Totalt 15 timer. Dette kommer i tillegg til de dugnadene spillerens lag og/eller årgang arrangerer.
 5. Som foresatt har jeg satt meg inn i alle klubbens regler og vedtekter, samt respektere foreldrevett reglene som Norges Fotballforbund at utarbeidet. Informasjon om disse reglene og vedtektene finner du på klubbens hjemmeside.
 6. Som foresatt er jeg innforstått med at så lenge spilleren er registrert som medlem i klubben, selv om spilleren ikke møter på trening og kamper er jeg forpliktet til og betale de kontingenter og avgifter som klubben/laget krever.
 7. Som foresatt vet jeg at utmelding skal skje via klubbens hjemmeside og at alle innbetalte krav ikke vil bli refundert og at utestående fordringer vil bli krevet inn. Jeg er innen forstått med at for og slippe å betale medlemskontingent for et år så må utmelding skje før 31.12 året før kontingent sendes ut.
 8. Som foresatt er jeg LIF sitt ansikt utad og skal ikke på noen måte fornærme eller sette LIF sitt omdømme i vanry. Videre skal jeg være positiv til og hjelpe klubben, årgangen og laget ved og påta meg tillitsverv. Jeg er klar over at LIF er en foreldredrevet klubb og at alle foresatte må bidra på forskjellige nivåer for at klubbens skal kunne eksistere.
 9. Som foresatt er jeg ansvarlig for at sønnen eller datteren min er innforstått med følgende regler:
  1. Skal høre på og adlyde de instrukser som gis av tillitsvalgte i LIF.
  2. Skal være ivrig, konsentrert og gjøre sitt beste på treninger og kamper.
  3. Skal bidra til et godt miljø i klubben, årgangen og laget.
  4. Skal ikke drive hærverk og forsøple LIF sine anlegg, samt rydde opp etter seg i garderober, baner og lignende. Dette gjelder også på anlegg tilhørende bortelag.
  5. Følge de regler som til en hver tid gjelder på LIF sine anlegg. Dette gjelder også på anlegg tilhørende bortelag.
  6. Ikke mobbe eller sjikanere medspillere, tillitsvalgte, dommere eller motstandere.
  7. Ikke bruke, nyte eller kjøpe rusmidler på LIF sine anlegg eller hvor spilleren representerer LIF.
  8. Informere om at brudd på disse reglene kan medføre utmeldelse og utestengelse fra LIF.
 10. Som foresatt er jeg inne forstått med at brudd på en eller flere av overstående punkter i disse betingelsene kan medføre utmeldelse og utestengelse fra LIF.

Klubbens kontigenter og avgifter

Oppdatert 2018
* faktureres januar hvert år.
** faktureres ved oppstart av periode.
BeskrivelsePrisMerknad
Medlemskap*1600,-Alle aktive spillere. Innmelding etter 1/7 gir halv kontingent.
Familiemedlemskap*3000,-Gjelder for 2 barn og fler i klubben. Gjelder kun kontingent.
Støttemedlemskap200,-Gjelder også eksterne akademimedlemmer
Medlemskap tillitsvalgte100,-Frivillig
Medlemskap Oldboys/girls 800,-
Verdikupong (6-10 år)*327,50Faktureres sammen med medlemskontingent.
Brukes til utstyr på Comet sport.
Verdikupong (11-13 år)*1047,-Faktureres sammen med medlemskontingent.
Brukes til utstyr på Comet sport.
Verdikupong (over 14 år)*1096,-Faktureres sammen med medlemskontingent.
Brukes til utstyr på Comet sport.

Aktivitetsavgifter:

Aktivitetsavgift 2018

Vedtatt på årsmøte 2018
* Deles i to avdrag
** Deles i 3 avdrag
LagBeløp (totalt)Avdrag aprilAvdrag maiAvdrag juni
5'er  G7*2 2001 1001 100
5`er G8*2 2001 1001 100
5`er G9*2 4001 2001 200
5`er G10*2 4001 2001 200
5`er J7/J8*2 2001 1001 100
5`er J9*2 4001 2001 200
5`er J10*2 4001 2001 200
7`er G11*3 0001 5001 500
7`er G12*3 0001 5001 500
7`er J11*3 0001 5001 500
7`er J12*3 0001 5001 500
U13 Akademi**6 0002 0002 0002 000
U13 Satsning **5 0001 6661 6661 666
U13 Rekrutt**4 0001 3331 3331 333
J13/J14**4 0001 3331 3331 333
U14 Akademi **6 0002 0002 0002 000
U14 Satsning **5 0001 6661 6661 666
U14 Rekrutt**4 0001 3331 3331 333
U15/16 Akademi**6 5002 1662 1662 166
U15/16 Satsning**5 0001 6661 6661 666
U15/16 rekrutt**4 0001 3331 3331 333
J15/17**4 5001 5001 5001 500
Damer rekrutt2 500
U19 Akademi3 500