Lagleder håndbok

Lagleder er lagets administrative leder og har ansvaret for at alt det praktiske rundt laget fungerer.

Lagleders ansvar er:

 • Søke å oppnå våre sosiale og sportslige mål i samarbeid med trenere.
 • Holde seg informert og sørge for å informere videre til trenere, spillere, foreldre og styret
 • Være et forbilde for spillere og andre ledere, ta godt imot motstandere og dommere
 • Ha korrekte og fullstendige navnelister på spillere og lagsapparat
 • Oppdatere lagets hjemmeside, da spesielt med tanke på spillerliste
 • Sørge for at evt. hospiteringsspillere blir tatt godt imot
 • Ansvar for å melde på laget i serier, cuper og turneringer
 • Sørge for at laget har korrekt lagsutstyr (drakter, baller osv.) og at utstyret blir godt ivaretatt
 • Melde fra til motstanders lagleder og dommer ved endring/frafall til kamper
 • Sørge for dommer til hjemmekamp hvis dette ikke er satt opp
 • Avholde foreldremøte sammen med trenere
 • Oppdatere lagets web-sider

Lagleders oppgaver kan være mange, det kan da være fornuftig å delegere oppgaver til andre i lagsapparatet og til foreldrene.

Anbefaler også lagleder å ta en titt på AFK sine «Lagenes ABC».

Se også:

Lagleder info

Mye nyttig informasjon til lagleder og drift av laget.

Les mer

8 regler for barnefotballen

Med barnefotball menes all organisert fotball for gutter og jenter, fra og med 6 år og opp til og med 12 år. NFF har laget 8 "regler" for hvordan god barnefotballen bør drives.

Les mer

Foreldrevettregler

Som foresatte og foreldre kan du bidra til å gjøre barnefotballen til en opplevelse for barna.

Les mer

Lagkasser

Informasjon om økonomi og lagkasser i lagene.

Les mer