Kvalitetsklubb

NFF sitt kvalitetsklubbprosjekt er et system som er retningsgivende for utviklingsarbeid i fotballklubbene i Norge.  Prosjektet har introdusert kriterier på tre nivåer som anerkjenner god kvalitet i klubben der noen få klubber i løpet av det siste året har blitt sertifisert på nivå 1.

Lørenskog IF ble tatt opp i prosjektet og hadde oppstart med Akershus Fotballkrets 26. mars 2015 som medførte starten på et arbeid for å bli sertifisert på nivå 1.

Arbeidet med kvalitetsklubb medfører aktiviteter innenfor fire hovedområder, her presentert med noen av hovedkriteriene under de fire områdene:

  • Aktivitet (sportsplan, rekrutteringsplan, treneransvarlige)
  • Organisasjon (økonomistyring, rollebeskrivelser, klubbhåndbok, dommerkoordinator)
  • Kompetanse (leder- og trenerkompetanse)
  • Samfunn og verdiarbeid (verdier, trygge rammer, politiattest, retningslinjer for barne- og ungdomsfotball, hjemmekampen)

Lørenskog IF har siden oppstarten arbeidet med de ulike områdene. Tre representanter fra styret; Anne Beth Thørud, Vegard Egner og Karl Gustavsen leder arbeidet sammen med daglig leder Sidar Algünerhan. Noe er på plass i klubben fra før, noe må justeres og noe må igangsettes. Flere i klubben er involvert i arbeidet og flere vil bli det!