Dommere i barnefotballen

Navn (mobil) Født Dømmer Kan dømme når
Alan (93448208) 1998 7 Alle dager
Anders (94888013) 2003 5 Ti,To
Anja (90253272) 2004 J5 M,O,F
Artan (45210224) 2000 9 To,S
David (47366360) 2002 5(7) M,Ti,O,F,L
Hasnain (96981492) 2002 7 M,Ti,O,To, L+S<17
Markus (93876061) 2002 7 Alle dager
Martin (95004303) 2002 9 M,Ti,O
Mathias (47689889) 2003 5 M,O,F,L,S
Mohammed (45555855) 1993 9
Nicholas (94156455) 2002 7(5) O,F,S
Philip (91841341) 2000 9 M+Ti>1930,O,F
Sebastian (41421132) 1997 9