Kasse

Vi bruker en iPad som kasse med appen: iZettle (kasseprogram). Det er tilknyttet betalingskort terminal fra iZettle via bluetooth. Instruksen forutsetter at utstyret har 4G/wifi nett tilkoblet, samt at kortleseren er tilkoblet via bluetooth. Utstyret kan brukes uten lade-ledninger, men etter et par timers drift, trenger betalingsterminalen lading. Terminalen kan fortsatt brukes selv om den står til lading, dette gjelder også iPad’en.