Cafe Sleivspark

Café Sleivspark er Lørenskog IF sin kafé og ligger på Rolvsrud Stadion. Kaféen er drevet av klubben etter dugnadsprinsippet. Her finner du informasjon om rutiner med mer for de som skal jobbe i Kafe Sleivspark.

Åpningstider og rutiner

Rutiner for de som skal jobbe i Kafe Sleivspark.

Les mer

Kasse

Vi bruker en iPad som kasse med appen: iZettle (kasseprogram). Det er tilknyttet betalingskort terminal fra iZettle via bluetooth.

Les mer

Alarminstruks

Instruks for alarmen i Kafe Sleivspark.

Les mer


Cafe Sleivspark drives etter følgende prinsipper:

 • Cafe Sleivspark drives av LIF og alle inntektene tilfaller LIF sentralt..
 • Hovedstyret har tildelt cafeutvalget driftsansvaret for Cafe Sleivspark.
 • Cafeutvalget består av medlemmer fra alle gruppene i LIF samt fra administrasjonen.
 • Vaktene fordeles utover månedene i året fordelt på gruppene. ( 3 grupper fra 1.1.2013)
 • Cafeutvalgets grupperepresentant er ansvarlig for bemanning av Cafe Sleivspark i de
  månedene gruppen får tildelt.
 • Dagene (antall timer) hvert lag må bemanne Cafe Sleivspark fordeles på lagene mest mulig
  jevnt ut i fra fastsatte åpningstider og aktuelle ukedager.
 • Den enkelte lagleder får av grupperepresentanten direkte henvendelse med hvilke dager det
  enkelt laget må bemanne Cafe Sleivspark.
 • Lagleder melder tilbake til grupperepresentanten i cafeutvalget hvilke personer
  (mobilnummer) som stiller på vakt de tildelte dagene.
 • Cafevakt må ha fylt 16 år.
 • Cafevakter møter til nøkkelferdige rutiner og ferdige instrukser for hvordan Cafe Sleivspark driftes ved oppmøte til vakt.
 • Cafevakter er ansvarlige for oppgjør / vekslepenger / åpning /låsing / levering av oppgjør i nattsafe etter endt vakt. (Alt er beskrevet i instruks)
 • Hvis vakter ikke møter, uten å ha gitt beskjed i god tid, får laget en bot på 500,- 
DET TAS FORBEHOLD OM AT ÅPNINGSTIDER OG ANTALL BEMANNING VIL KUNNE ENDRES VED A – LAGETS HJEMMEKAMPER OG VED ANDRE SPESIELLE ARRANGEMENT. INFO OM DETTE VIL BLI GITT I FORKANT AV AKTIVITETEN FRA CAFEUTVALGET.