Klubbhåndbok

Kvalitetsklubb

Innhold:

Kvalitetsklubb

NFF sitt kvalitetsklubbprosjekt er et system som er retningsgivende for utviklingsarbeid i fotballklubbene i Norge.

Les mer

Verdigrunnlag

I LIF har vi valgt tre verdier vi ønsker skal kjennetegne vår klubb: Samhold, Ansvarlig og Inkluderende.

Les mer

Strategi

Strategi dokument 2012-2015.

Les mer

Organisasjon

Oversikt over Lørenskog IF sin organisasjon.

Les mer

Utvalg og sentrale funksjoner

Oversikt over alle utvalg og sentrale funksjoner i Lørenskog IF

Les mer

Vedtekter

Vedtekter for Lørenskog idrettsforening vedtatt på klubbens årsmøte.

Les mer

Planer

Klubben driftes etter diverse planer. Oversikt over disse planene finner du her.

Les mer

Lagleder håndbok

Lagleder er lagets administrative leder og har ansvaret for at alt det praktiske rundt laget fungerer. Her er en oversikt over det viktigste oppgavene til en lagleder.

Les mer

Skjemaer og maler

En oversikt over aktuelle skjemaer og maler som benyttes i klubben.

Les mer

Rutinehåndbok

Her er oversikt over rutiner i klubben.

Les mer

Årshjul

Oversikt over hovedaktivitetene i klubben.

Les mer

Medlemskap

Informasjon om krav og rettigheter til medlemmer i Lørenskog IF

Les mer

Økonomi

En ryddig og solid økonomi er viktig i Lørenskog IF.

Les mer

Cafe Sleivspark

Informasjon om rutiner med mer for de som skal jobbe i Kafe Sleivspark

Les mer

Dommer og Fair play

Arbeidet med dommere og Fair play er viktig og ledes av et eget utvalg.

Les mer

Arrangement i klubben

Alle arrangement i regi av Lørenskog IF skal godkjennes av arrangementsutvalget.

Les mer

Utstyr

Alle lag i Lørenskog IF får en del utstyr bekostet gjennom aktivitetsavgiften til spillerne.

Les mer