Årsmøte i Lørenskog Idrettsforening 2018

Til medlemmene i Lørenskog Idrettsforening

Styret innkaller herved til årsmøte i Lørenskog Idrettsforening.

Årsmøtet avholdes den 15.03.2018 klokken 18.00 på Hammer skole, Hammerveien 4, 1473 Lørenskog.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter er i slutten på denne artikkelen og på klubbens kontor i Ole Reistads vei 2, 1473 Lørenskog.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

Dokumenter