Daglig leder i Lørenskog IF

Lørenskog idrettsforening (LIF) søker ny daglig leder. Klubbens visjon er fotballglede og læring for livet. Vi ønsker at flest mulig skal spille fotball lengst mulig. LIF har 1000 spillere og rundt 70 lag. Det er et stort frivillig engasjement rundt lagene.

LIF har i dag 4 faste stillinger i klubben, innen administrasjon, anlegg og sport, inkludert daglig leder. I tillegg har klubben trenere tilknyttet klubbens akademi og lag.

LIF er en av landets største klubber. Daglig leder vil ha det overordnede ansvaret for all drift av klubben. Ikke minst legge til rette for et best mulig og forutsigbart sportslig tilbud innen alle våre årsklasser og nivåer.

Stillingen er 100 %. Hovedstyret ønsker å videreføre arbeidet med å systematisere rutiner, planer og arbeidsmetodikk, og sikre forutsigbare rammer i klubben, innen økonomi, sportslig, frivilligheten, kulturelt, arrangement og sponsorer. LIF er godkjent som kvalitetsklubb av Akershus fotballkrets, som forplikter og gir føringer på driften og utviklingen av klubben.

Stillingen rapporterer til hovedstyret ved styreleder.

Viktige oppgaver vil være:

 • Resultatansvar og styring av økonomien, budsjettarbeid, prognoser og løpende rapporter i samarbeid med regnskapsbyrå
 • Forberede og følge opp vedtak i styret
 • Klubbutvikling og sørge for at klubbens mål nås og klubbens verdier ivaretas. LIF har over 1000 spillere og vi skal ha et forutsigbart, inkluderende og godt tilbud til alle spillere
 • Utadrettet virksomhet mot samarbeidspartnere, kommune og andre interessenter
 • Markedsføring og formidle Lørenskog if sitt verdigrunnlag
 • Følge opp sponsoravtaler og sponsorrelasjoner
 • Bindeledd mellom hovedstyret og de forskjellige utvalg
 • Være godt synlig i klubbmiljø og hovedansvarlig for å legge til rette for frivilligheten i klubben
 • Medlemsservice – ta imot innkommende henvendelser
 • Ansvar for idrettslagets hjemmeside, facebook og periodiske nyhetsbrev
 • Kontering av innkomne fakturaer – bilagshåndtering, fakturering
 • Koordinering og tilrettelegging av større arrangementer

Vi søker etter en kandidat med relevant utdanning og erfaring, først og fremst innen økonomisk og administrativt arbeid. Erfaring fra frivillige organisasjoner og klubbarbeid vil være en fordel. Viktige egenskaper for å lykkes i stillingen er evnen til å være systematisk, strukturert, målrettet, motiverende og ha gjennomføringskraft. LIF er en kvalitetsklubb der «klubben er sjef», gjennom klubbens styrende organer. Daglig leder vil ha et løpende ansvar for at klubben fungerer i tråd med kriteriene for kvalitetsklubb.

Egenskaper vi ser etter:

 • Erfaring som daglig leder, gjerne fra frivillig sektor
 • Økonomisk og strukturert
 • Målrettet og proaktiv
 • Lyttende og løsningsorientert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Gjennomføringskraft

Det er ønskelig med snarlig tiltredelse. Lønn etter avtale.

Nærmere opplysning om stillingen gis av styreleder Martin Steen, mobil 41577330.

Frist for å søke stillingen: Mandag 19. mars 2018.

 

Kortfattet søknad med CV sendes til martin.steen@lhl.no.