Lørenskog IF søker trenere til ungdomsfotballen sesongen 2018

Lørenskog IF (LIF) sin målsetning er at vi skal ha et levende fotballmiljø, hvor aktiviteten skal preges av trygghet, trivsel, glede, utfordringer og mestring, for spillerne våre så vel som trenere. Alle som ønsker å spille fotball i Lørenskog idrettsforening skal føle at de er velkomne og en del av felleskapet.

Vi holder til på Rolvsrud Stadion, som er et samlingspunkt i nærmiljøet, og hvor mennesker møtes også utenfor oppsatte treninger og kamper.

LIF søker trenere til:
Rekruttlag: U13, U14, U15, U16, U19

LIF er på jakt etter kandidater av begge kjønn som ønsker å:

  • bidra til utvikling av barns og ungdoms ferdigheter både på og utenfor fotballbanen
  • bidra til utvikling av klubben som helhet
  • bidra til å være en positiv innflytelse i nærmiljøet

Vi tilbyr:

  • Godtgjørelse etter avtale
  • Kursing i form av trenerkurs, holdt internt, av krets og forbund.
  • Egenutvikling gjennom oppfølgning av klubben
  • Les mer om klubben på LIF sine nettsider: http://lorenskog-if.no/klubben

Klubben tar imot søknader kontinuerlig fram til 1/11-2017.

Henvendelse sendes til:
Klubbkoordinator
Lørenskog Idrettsforening
Espen Engh
Epost: espenengh@lorenskogif.no
Telefon: +47 67 90 01 08