Rollecamp sommeren 2017

Spesifikk rolletrening med detaljstyrt ”Coaching” for gutter og jenter 12 til 16 år.

  • 7-10 august 2017
  • Påmeldingsfrist 4. august 2017
  • Pris: 1200,-
  • Maks 40 plasser

Vi vil legge vekt på bevisstgjøring av rolleforståelsen slik at man får en praktisk og teoretisk innføring i hvordan man kan dra nytte av de forskjellige arbeidskrav som ligger i enhver rolle på banen.
Det vil være gjeste trenere hver dag som kommer og forteller litt om sine opplevelser i de spesifikke rollene.

Dagsplan
09:00  – 09:45 Teori
10:00 – 11:30 Praksis
11.30 – 12:30 Lunsj
12:30 – 13:30 Foredrag tema 13:30 – 14.45 ”Rolle i kamp”
14:45 – 15:00 Oppsummering

Gå til påmelding her>>