Refusjon av LIF-Coins etter Sommerkonserten

Pga at vi stengte servering en time før på fredag har vi besluttet at de som ønsker kan få refundert sine LIF-coins man har til overs.
Dette gjøres på Rolvsrud stadion tirsdag til torsdag (13-15. Juni) i administrasjonsbygget. Åpningstider er 1500-1900 de aktuelle dagene.

Spørsmål kan rettes til kontakt@lorenskogif.no