Gratis løkkefotball på Rolvsrud

Vi i Lørenskog fotball har gleden av å invitere til gratis ”Løkkefotball” på Rolvsrud. Vi ønsker å gi barna et tilbud hvor de setter premissene for seg selv, her blir det lagt opp til at barna spiller kamper mot hverandre uten innblanding fra oss voksne.

  • 1-3. august
  • Gratis
  • 0930-1200
  • Gutter og jenter 8-16 år
  • Frokost og lunsj er inkludert.
  • Påmeldingsfrist 1. august

Det vil bli aldersinndeling på 2 baner hvor vi deler inn i ytterligere mindre baner. Det vil ikke være noen dommere så her må selvfølgelig barna dømme selv. Kampene starter på hver bane når musikken kommer på, og kampene slutter når musikken slåes av. Dette vil være et organisert tilbud på barnas premisser hvor de får muligheten til å spille mot yngre, jevnaldrende, eldre spillere.

Våres rolle blir å skape jevnbyrdighet og mestring, så det kan gripes inn å justeres slik at alle opplever mestring.
Dett er et gratis tilbud hvor vi forbeholder oss retten til å nekte deltagelse hvis 3 enkle regler ikke følges. Dette vil informeres om på registrering.

Kun deltagere som er registrert får lov til å delta.

Respekt – Fair Play – Fleksibilitet

Påmelding til: raymond@lorenskogif.no
Oppgi navn på spiller og alder.