Organisasjon

4. Sportslig organisering

93 views 15. juni 2018 0

Årgangsansvarlig

43 views 7. juni 2018 0

FIKS ansvarlig

11 views 7. juni 2018 0

Fra barnefotball til ungdomsfotball

36 views 13. juni 2018 0

Klubbens hovedstyre

48 views 7. juni 2018 0

Klubbens vedtekter

31 views 7. juni 2018 1

Klubbens verdigrunnlag

22 views 6. juni 2018 1

Lag i Lørenskog IF

45 views 21. juni 2018 0

Lagleders oppgaver

14 views 7. juni 2018 0

Oppstartsansvarlig

3 views 7. juni 2018 0

Organisasjonskart

29 views 17. august 2018 0

Rekrutteringsplan

8 views 7. juni 2018 0

Rollebeskrivelser

45 views 7. juni 2018 0

Trenerveileder/Trenerutvikler

11 views 7. juni 2018 0